KONTAKT

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ”PARK” SARAJEVO
Patriotske lige br. 58, 71 000 Sarajevo, BiH
Tel. +387 33 560 560; Fax: -387 33 560 561;
e-mail: info@park.ba