O.J. NJEGA I ZAŠTITA STABALA

Kontakt:
Rukovodilac Suad Tahirović
ul. Patriotske lige 58
Tel. + 387 33 560 560
Fax. + 387 33 560 561
E-mail: info@park.ba