ANONIMNA PRIJAVA KORUPCIJE

Shodno zakonu o prevenciji korupcije u Kantonu Sarajevo, prijavite korupciju u KJKP Park Sarajevo
Za potrebe slanja anonimne online prijave možete kreirati novu e-mail adresu koja će služiti samo za tu potrebu.

Ukoliko želite izvršiti prijavu korupcije u KJKP Park Sarajevo pismenim putem dokument u PDF-u možete preuzeti ovdje: OBRAZAC 1