SLUŽBA ZA TEHNIČKU PRIPREMU, PROJEKTOVANJE, KATASTAR I SISTEM KVALITETA

Ukoliko ste zainteresirani i trebate uslugu ili radove u okviru djelatnosti koje nudi KJKP”Park”d.o.o.Sarajevo uvijek se možete obratiti našoj Službi za tehničku pripremu, projektovanje, katastar i sistem kvaliteta.

Služba nudi usluge:

  • Izrade ponude, predmjera i predračuna radova i usluga prema trećim licima i drugim zainteresiranim iz registrovane djelatnosti Preduzeća;
  • Izradu prateće dokumentacije za ponud i predračune radova (skice postojećeg stanja, idejno rješenje, konačno rješenje, plan sadnje, specifikacije materijala, uputstva za održavanje i druge priloge od interesa investitora i preduzeća u 2D i 3D modelu);
  • Izradu predmjera i predračuna radova iz registrovane djelatnosti Preduzeća;
  • Kontrolu morfoloških, zdravstvenih i estetskih funkcija biljnog materijala na javnim zelenim površinama i drugim terenima, predlaganje mjera njege;
  • Izradu projekata hortikulturnog unapređenja javnih zelenih površina po svim hortikulturnim i pejzažnim standardima.

Kontakti:
Rukovodilac Službe Senada Muhić
Ul. Patriotske lige 58
Tel. + 387 33 560 575 
Fax: + 387 33 560 561
e-mail: odrzavanje@park.ba

e- mail: projektovanje@park.ba

e- mail: senada.muhic@park.ba