Djelatnosti Preduzeća upisane su u registar Općinskog suda u Sarajevu i to:

• Uređenje i održavanje zelenih i rekreativnih površina (javne zelene površine);

• Nabavka i briga o životinjama;

• Uređenje, održavanje i podizanje nastambi ZOO vrtova;

• Uređivanje i održavanje površina uz neuređene i uređene obale rijeka i vodotoka;

• Izgradnja staza, odnosno saobraćajnica kroz parkove i druge zelene i rekreacione površine (dječija igrališta i prateći parkovski mobilijar);

• Sječa i formiranje stabala;

• Biološka zaštita stabala;

• Dekoracija javnih zelenih površina i prostora povodom državnih i vjerskih praznika i ostalih manifestacija (održavanje kulturnih, zabavnih, sportskih, sajamskih i drugih manifestacija);

• Održavanje higijene na javnim zelenim površinama;

• Čišćenje snijega sa javnih površina (parkovske staze, stepeništa, mostovi i trgovi);

• Podizanje (izgradnja) novih parkovskih i zelenih površina (podizanje, rekonstrukcija i revitalizacija) i svih vrsta parkova i drugih zelenih i rekreativnih površina sa odgovarajućim
mobilijarom;

• Proizvodnja i promet, putem vlastite veleprodajne i maloprodajne mreže cvijeća, lukovica i sjemena, dekorativnog grmlja, drveća, voća, plodne vrtlarske zemlje, lumbrihumusa, travnog tepiha (busa), kao i zaštitnih sredstava, proizvoda od keramike, pruća i betonske galanterije, poljoprivrednog alata i opreme, parkovskog mobilijara…