Djelatnosti Preduzeća upisane su u registar Općinskog suda u Sarajevu i to:
• Uređenje i održavanje zelenih i rekreativnih površina (javne zelene površine);
• Nabavka i briga o životinjama;
• Uređenje, održavanje i podizanje nastambi ZOO vrtova;
• Uređivanje i održavanje površina uz neuređene i uređene obale rijeka i vodotoka;
• Izgradnja staza, odnosno saobraćajnica kroz parkove i druge zelene i rekreacione površine (dječija igrališta i prateći parkovski mobilijar);
• Sječa i formiranje stabala;
• Biološka zaštita stabala;
• Dekoracija javnih zelenih površina i prostora povodom državnih i vjerskih praznika i ostalih
manifestacija (održavanje kulturnih, zabavnih, sportskih, sajamskih i drugih manifestacija);
• Održavanje higijene na javnim zelenim površinama;
• Čišćenje snijega sa javnih površina (parkovske staze, stepeništa, mostovi i trgovi);
• Podizanje (izgradnja) novih parkovskih i zelenih površina (podizanje, rekonstrukcija i
revitalizacija) i svih vrsta parkova i drugih zelenih i rekreativnih površina sa odgovarajućim
mobilijarom;
• Proizvodnja i promet, putem vlastite veleprodajne i maloprodajne mreže cvijeća, lukovica i sjemena,
dekorativnog grmlja, drveća, voća, plodne vrtlarske zemlje, lumbrihumusa, travnog tepiha (busa), kao i
zaštitnih sredstava, proizvoda od keramike, pruća i betonske galanterije, poljoprivrednog alata i
opreme, parkovskog mobilijara…