KJKP Park Sarajevo

Djelatnosti koje obavlja KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo spadaju u oblast zajedničke komunalne potrošnje, stoga je prostor na kojem obavljamo komunalne usluge područje cijelog Kantona Sarajevo, a iz tog razloga, broj korisnika komunalnih usluga KJKP“Park“ nije egzaktan.

Više od pola vijeka primarni zadatak KJKP“Park“d.o.o.Sarajevo jeste očuvanje, održavanje i zaštita zelenih površina, parkova, drveća, parkovskom mobilijara i prateće opreme za zabavu i rekreaciju na području Kantona Sarajevo.

Preduzeće „Park“ u toku kalendarske godine, između ostalog održava 2.893.552 m2 travnjaka, 180.153 m2 površina pod ukrasnim grmljem, 9.755 m2 pod ružičnjacima, 6.720 zasađenih sezonskim cvijećem, 44.643 m2 pod živom ogradom, 1.028 komada uličnih žardinjera, 90.518 m2 vodotoka, 25.677 komada parkovskog alejnog drveća, 155.950 m2 parkovskih staza i platoa, 2.698 klupa, 669 korpe za otpadke, 9.630 mladih alejnih stabala, novosagrađena dječija igrališta, aleje, šetnice…. na području Kantona Sarajevo čije održavanje je predviđeno i realizuje se prema Programu održavanja javnih zelenih površina.

Info:
Patriotske lige br. 58, 71 000 Sarajevo, BiH
Tel. +387 33 560 560; Fax: -387 33 560 561;
e-mail: info@park.ba

Kontakt za medije:

Aldijana Hamza, stručni saradnik za informisanje
Patriotske lige br. 58, 71 000 Sarajevo, BiH
Tel. +387 33 560 578; GSM: +387 61 152 849

Fax: -387 33 560 561;
e-mail: aldijana.hamza@park.ba

Iako su tokom rata uništeni parkovi, posječena stabla, šetnice, zelene površine, profesionalnim angažmanom uposlenici i menedžment «Park-a» uspjeli su da vrate hortikulturalnu ljepotu glavnom gradu naše zemlje. Osim toga bitno je napomenuti i ratne štete preduzeća „Park“ na objektima i mehanizaciji, čija je procijenjena vrijednost oko 15.000 000 KM, odnosno 100%.

ORGANI PREDUZEĆA

3. Uprava Preduzeća:
– Adis Bešlić, direktor
– Enes Kazić, izvršni direktor za održavanje javnih zelenih površina
– Amer Mudželet, izvršni direktor za proizvodnju, inženjering i kapitalne investicije

Organi Preduzeća su Skupština Preduzeća, Nadzorni odbor i Uprava Preduzeća.

1. Punomoćnik KJKP”Park”d.o.o.Sarajevo
• Mirza Džananović

2. Nadzorni odbor
• Ibrahim Kerla, v.d. član-a
• Zajim Hrvat, v.d član-a
• Amar Nurković, v.d. član-a

4. ODBOR ZA REVIZIJU KJKP “PARK”d.o.o.Sarajevo

  • Fatima Obhođaš
  • Igda Mecan
  • Ognjen Novokmet