ORGANI PREDUZEĆA

Organi Preduzeća su Skupština Preduzeća, Nadzorni odbor i Uprava Preduzeća.

1. Punomoćnik KJKP”Park”d.o.o.Sarajevo:

  • Mirza Džananović

2. Nadzorni odbor
• Ibrahim Kerla, predsjednik
• Zajim Hrvat, član
• Amar Nurković,član

3. Uprava Preduzeća:
• Adis Bešlić, direktor
• Enes Kazić, izvršni direktor za održavanje javnih zelenih površina
• Amer Mudželet, izvršni direktor za proizvodnju, kapitalne investicije i RZC Pionirska dolina

4. ODBOR ZA REVIZIJU KJKP “PARK”d.o.o.Sarajevo
• Igda Mecan
• Ognjen Novokmet

• Ismet Ramović