SEKTOR ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
Sektor održavanja javnih zelenih površina u toku kalendarske godine, između ostalog održava 2.893.552 m2 travnjaka, 180.153 m2 površina pod ukrasnim grmljem, 9.755 m2 pod ružičnjacima, 6.720 m2 zasađenih sezonskim cvijećem, 44.643 m2 pod živom ogradom, 1.028 komada uličnih žardinjera, 95.518 m2 vodotoka, 25.677 komada parkovskog alejnog drveća, 155.950 m2 parkovskih staza i platoa, 2.698 klupa, 669 korpe za otpadke, 9.630 mladih alejnih stabala, novosagrađena dječija igrališta, aleje, šetnice…. na području Kantona Sarajevo čije održavanje je predviđeno i realizuje se prema Programu održavanja javnih zelenih površina. Stručno osposobljena radna snaga Sektora održavanja javnih zelenih površina i tehničkih poslova svakodnevno obavlja zadatke uređivanja, izgradnje, sanacije i održavanja javnih zelenih i rekreacionih površina, parkova, drvoreda, travnjaka (ručna i mašinska košnja), orezivanja i sadnje ukrasnog grmlja, šišanja i sadnje žive ograde, pripreme i sadnje sezonskog cvijeća, okopavanja, orezivanja i sadnje ružičnjaka, alejnog i parkovskog drveće, popravke parkovskog mobilijara (tobogani, klackalice, ljuljaške i vrteške) i pješčanih korita, održavanja zelenila uz gradske saobraćajnice, zelenih površina pored stambenih, vjerskih, rezidencijalnih objekata, te poslove zimske službe. Zadatak nam je i održavanje izletničkih lokacija u Kantonu Sarajevo, a ponosno smo na naš doprinos ljepotama svih parkova, koji su zaštićeni spomenici biološkog naslijeđa u Sarajevu kao što su Veliki i Mali park, Koševo I i Koševo II, At Mejdan, banjski parkovi na Ilidži…

Kontakti:
Enes Kazić, izvršni direktor za održavanje javnih zelenih površina
Patriotske lige 58
Tel: + 387 33 560 573
Fax: + 387 33 560 561
E-mail: odrzavanje@park.ba

O radnim jedinicama
Kako bismo što kvalitetnije pratili stanje na terenu, uređivali parkovske i druge zelene površine, na području šest općina (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća i Trnovo) u Kantonu Sarajevo pri Sektoru održavanja javnih zelenih površina osnovane su radne jedinice (Odjeli i Pododjeli),….
Naše poslovnice nalaze se općinama Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća.

 

Kontakti:
ODJEL ZA JAVNE ZELENE POVRŠINE

“Stari Grad, Centar  i Novo Sarajevo”
Voditelj Odjela Amina Karić Akšamija

PODODJEL “CENTAR i STARI GRAD”
Voditelj Pododjela Šemsa Tvica

Prušćakova 35
Tel.: +387-33-667-588
e-mail:odrzavanje@park.ba

PODODJEL “Novo Sarajevo”
Voditelj Pododjela Fuad Vražalica

Topal Osman paše 15a
Tel.: +387-33-616-220
e-mail:odrzavanje@park.ba

ODJEL ZA JAVNE ZELENE POVRŠINE “Novi Grad”
Voditelj Odjela Inda Handžić Bašić
Ive Andrića do br.9
Tel.: +387-33-541-375
e-mail:odrzavanje@park.ba

ODJEL ZA JAVNE ZELENE POVRŠINE “Ilidža, Trnovo i Vogošća”
Voditelj Odjela Amar Kečo

PODODJEL “Ilidža- Trnovo”

Voditelj Pododjela Šefik Vreva
Velika Aleja 19
Tel.: +387-33-621-140
e-mail:odrzavanje@park.ba

PODODJEL “Vogošća”

Voditelj Pododjela Rusmir Hećo
Omladinska bb
Mob.: 
e-mail:odrzavanje@park.ba

Služba za tehničku pripremu, projektovanje, katastar i sistem kvaliteta
Rukovodilac Službe Senada Muhić
Patriotske lige 58
Tel.: +387-33-560-579
e-mail: odrzavanje@park.ba