ODJEL ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE, DEKORACIJE, NJEGE I ZAŠTITE STABALA 

Odjel održavanja javne rasvjete, dekoracije, njege i zaštite stabala obuhvata tri djelatnosti preduzeća Park.

  • Prvi dio koji se bavi održavanjem i popravkom kvarova na postojećem sistemu javne rasvjete u Kantonu Sarajevo, u skladu sa nalozima Centra za nadzori i upravljanje javnom rasvjetom KS, koji djeluje pri resornom ministarstvu. Fizička lica i privredni subjekti kvar na javnoj rasvjeti u KS prijavljuje Centru za nadzor i upravljanje javnom rasvjetom KS koji djeluje pri Ministarstvu, a isti nalog za izvršenje radova dostavlja preduzeću park kao izvođaču radova. Kontakt telefon za prijavu kvara kod Centra za nadzor i upravljanje javnom rasvjetom KS je 033/562- 242 ili na web stranici Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, građenja i zaštite okoliša KS dostupne online plaforme: Prijava kvara (ks.gov.ba)
  • U ovom Odjelu sadržani su i poslovi dekorisanja sarajevskih ulica i trgova povodom međunarodnih, državnih i vjerskih praznika, te obilježavanja značajnih datuma u KS.
  • Također Odjel se bavi i njegom i zaštitom visokih i odraslih stabala na javnim zelenim površinama u KS, kako kroz poslove redovnog održavanja, tako i poslove njege i zaštite stabala na osnovu propisanih intervencija koje se obavljaju u skladu sa rješenjima nadležnih općinskih službi, po nalogu i u koordinaciji sa štabovima Civilne zaštite i u vanrednim situacijama.
  • Odjel svoje usluge trećim licima (privrednim subjektima i fizičkim licima)  nudi i na komercijalnoj osnovi, jer specijalizirane ekipe sve svoje poslove obavljaju uz pomoć auto korpi (vozila specijalizirana za rad na visinama) i ovlaštene su za ove vrste djelatnosti na području Kantona Sarajevo.

Voditelj Odjela Dino Čoko
ul. Patriotske lige 58
Tel. + 387 33 449-814
Fax. + 387 33 560 561
e-mail: javna.rasvjeta@park.ba