Novosti KJKP Park

Ekipe Parka hortikulturno uredile 30 lokacija

Ekipe preduzeća Park danas su na 30 lokacija u šest kantonalnih općina sa zadatkom da hortikulturno urede lokacije definisane Programom održavanja, a u koordinaciju radova uključen je i operativni tim imenovan od strane resornog ministarstva. Osim hortikulturnih radova i na više od 100 lokacija vrše se poslovi higijene i očuvanja komunalne čistoće. Danas uređene lokacije

Novih 25 lokacija na današnjem programu uređenja

Novih 25 lokacija na današnjem je programu hortikulturnog uređenja ekipa preduzeća Park, koje i bez obzira na vrlo visoke temperature i činjenicu da rade na otvorenom od jutarnjih sati su na terenu. Zadatak je osim ovih urediti i više od 100 lokacija u smislu čišćenja od otpada i komunalnog smeća. Danas uređenih 25 lokacija u

Ekipe Parka danas nastavile uređenje površina uz tramvajsku prugu

Ekipe preduzeća Park danas su nastavile, u petak početu košnju i uređenje travnatih površina uz i između tramvajskih šina od Marijin dvora do Ilidže. Aktivnosti su to za koje je preduzeće “GRAS”, u čijoj su nadležnosti te površine, angažiralo preduzeće Park, a osim košnje trave uporedo se vrši i uklanjanje samoniklog rastinja, prikupljanje biootpada, kao

Uređene površine uz trg i podzemnu garažu u Starom Gradu

Novim sadnicama ukrasnog grmlja i stabala danas su ekipe preduzeća Park uredile zelene površine izgrađe uz objekat podzemne garaže i trg u ulici Avdage Šahinagića, preko puta Vijećnice u Starom Gradu. Izvršena je sadnja novih sadnica ukrasnog grmlja cotoneastera, spriea i hibiskusa. Zasađena su i nova stabla katalpi. Prethodno je izvršeno i uređenje ranije zasađenih

Novih više od 20 lokacija danas uredile ekipe Parka

Ekipe preduzeća Park dnevno u prosjeku hortikulturno urede po 20 i više lokacija, parkova, ulica, a preko 100 očiste od smeća i komunalnog otpada ostavljenog na javnim zelenim površinama, dječijim igralištima, po parkovskom mobilijaru. Tako je bilo i danas, dok je jedan dio radnika kosio travu, orezivao živu ogradu, ukrasno grmlje, drugi su čistili otpad

Rad preduzeća Park povodom bajramskih blagdan sutra organiziran u dežurama

Tokom nastupajućih bajramskih blagdana rad preduzeća Park bit će organiziran u dežurnim timovima koji će raditi na održavanju čistoće na javnim zelenim površinama u sedam općina KS. Jedinica zadužena za njegu i zaštitu stabala i jedinica za održavanje javne rasvjete i dekorisanja, te mehanizacija bit će u stanju pripravnosti tokom cijelog dana i u slučaju

Pionirska dolina i zoo vrt neće raditi 20. jula povodom bajramskih blagdana

Pionirska dolina i zoo vrt sutra povodom bajramskih blagdana će biti zatvorena za posjetioce, ali će već u srijedu, 21.jula u 8,00 sati ujutro otvoriti kapije i raditi po ustaljenom rasporedu. Tokom jula radno vrijeme Pionirske doline i zoo vrta je od 8,00 do 20,30 sati, što znači da je ova omiljena porodična oaza tokom

Ekipe Parka za sedmicu uredile 157 lokacija, po prijavama intervenisali 60, a 80 puta Komunalni redari

Današnjim hortikulturnim uređenjem nove 23 lokacije, za sedam dana od kada ekipe Parka svoje poslove iz Programa održavanja realiziraju u koordinaciji sa operativnim timom formiranim od strane Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, uređeno je ukupno 157 lokacija, a više od 600 je očišćeno od smeća i drugog otpada. Ekipe

Ekipe Parka dekorišu sarajevske ulice povodom bajramskih blagdana

Sarajevske ulice opet, nakon dužeg vremena dobijaju prikladan dekor povodom nastupajućih bajramskih blagdana, a već je počela njihova montaža. Ekipa preduzeća Park zadužena za dekorisanje sarajevskih ulica i trgova od jutarnjih sati s mehanizacijom je u ulicama Maršala Tita i Ferhadija, a iz kranova auto korpi vrši se postavljanje svjetlosnih dekorativnih elemenata na nosive sajle

Ekipe Parka orezuju stabla platana u Butmirskoj cesti

Ekipa preduzeća Park zadužena za njegu i zaštitu stabala pripremom radova jučer i današnjim orezivanjem visokih krošnji stabala nastavila je orezivanje i zaštitu starih i opasnih stabala u Butmirskoj cesti na Ilidži. Danas će, shodno rješenju Ministarstva saobraćaja u ovoj ulici u terminu od 8,00 do 17,00 sati dolaziti do privremene izmjene u odvijanju saobraćaja

Novih 26 lokacija ekipe Parka uredile u okviru današnjih radova

Ekipe preduzeća Park današnjom realizacijom plana, dostavljenog i operativnom timu komunalnih službi, u okviru svoje nadležnosti hortikulturno su uredile 26 novih lokacija. Za četiri dana na ovaj način, u koordinaciji sa operativnim timom hortikulturni radovi urađeni su na više od 100 velikih lokacija, ulica ili parkovskih površina, a više od 400 računajući i današnjih 100

Ekipe Parka danas uredile 32, a od smeća očistile 100 lokacija

Današnjim Programom održavanja, uključujući i pet površina koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem ekipe preduzeća Park hortikultuno su uredile 32 lokacije, a više od 100 novih očišćeno je od komunalnog smeća. Preduzeće Park inače već treći dan svoje dnevne planove izvršava u koordinaciji sa operativnim timom koji je za komunalne službe formiralo Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture,

Djelatnosti

Izdvajamo neke od djelatnosti za više ovdje klik

Izgradnja

Izgradnja novih parkovskih i zelenih površina (podizanje, rekonstrukcija i revitalizacija) i svih vrsta parkova i drugih zelenih i rekreativnih površina sa odgovarajućim mobilijarom

Održavanje higijene

Održavanje higijene na javnim zelenim površinama;
– Čišćenje snijega sa javnih površina (parkovske staze, stepeništa, mostovi i trgovi)

Proizvodnja i promet

Proizvodnja i promet, putem vlastite prodajne mreže cvijeća, lukovica i sjemena, grmlja, drveća, voća, vrtlarske zemlje, lumbrihumusa, travnog tepiha

Sječa i formiranje stabala

Biološka zaštita stabala. Uređivanje i održavanje površina uz neuređene i uređene obale rijeka i vodotoka

Uređenje i održavanje

Uređenje i održavanje zelenih i rekreativnih površina (javne zelene površine).
Održavanje higijene na javnim zelenim površinama

Dekoracija

Dekoracija javnih zelenih površina i prostora povodom državnih i vjerskih praznika i ostalih manifestacija (održavanje kulturnih, zabavnih, sportskih sajamskih i drugih manifestacija)

VRTNI CENTAR “FLORA“ KJKP PARK SARAJEVO

Besplatni savjeti iz oblasti hortikulture

Drveće i Grmlje

lipa, javor, jasen, platan, sorbus, ginko, malus..

Rezano cvijeće

ljiljani, zumbuli, narcisi, gladiole, zelenilo

Sezonsko cvijeće

begonia semp. , tagetes, salvia, ageratum, lobelia, portulaka, surfinia, petunia, allysum

Ukrasne saksije

keramičke saksije, plastične i staklene vaze, plastične, kamene i betonske žardinjere

Za lijepo Sarajevo u saradnji sa:

REKREATIVNO ZABAVNI CENTAR ”PIONIRSKA DOLINA” I ZOO VRT

Historijat

Rekreaciono- zabavni centar “Pionirska dolina” i zoo vrt najstariji je zoo vrt u Bosni i Hercegovini. U austro-ugarskom periodu bio je smješten na području Ilidže

Zabava i Rekreacija

Glavna kapija RZC „Pionirska dolina“ u ulici Patriotske lige 58 otvorena je 365 dana u godini, a radno vrijeme prilagođeno je godišnjim dobima.

Zoo Vrt

ZOO vrt u sklopu RZC“Pionirska dolina“ ima dugu tradiciju i od 1995. godine, nakon potpunog uništenja životnjskog fonda nastoji, uz pomoć prijatelja upotpuniti i obogatiti prikladnim vrstama životinja