You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Pola miliona kvadrata zelenih površina više i sa duplo više cvijeća preduzeće Park održava KS od ove sezone

Pola miliona kvadrata zelenih površina više i sa duplo više cvijeća preduzeće Park održava KS od ove sezone

Pola miliona kvadrata javnih zelenih površina u KS više, u odnosu na prošlu godinu, ove sezone dodijeljene su preduzeću Park na održavanje i to je nakon više decenija ogroman pomak ka cilju da svih 5 miliona metara kvadratnih urbanih zelenih površina bude dodijeljeni u nadležnost ovog kantonalnog preduzeća. Rezultat je to današnjeg dogovora uprave preduzeća Park na čelu sa direktorom Adisom Bešlićem i Bojana Bošnjaka, ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS. Ministar Bošnjak sa saradnicima danas je boravio u prvoj posjeti preduzeću Park, a domaćini u ime Parka su bili direktor Bešlić, te izvršni direktori Enes Kazić i Amer Mudželet. Na višesatnom sastanku dogovoreno je i jasno precizirano kojih 500.000 metara kvadratnih zelenih površina u KS su uključeni u redovno održavanje u okviru Programa održavanja kao najvećeg godišnjeg projekta. Umjesto dosadašnjih 2,9 miliona metara kvadratnih javnih zelenih površina, preduzeće Park u redovnom održavanju koje se finansira iz budžeta KS sada će imati ukupno 3,4 miliona metara kvadratnih javnih zelenih površina. Novina je i to da će ove godine preduzeće Park sa duplo više cvijeća u odnosu na protekle sezone ukrasiti i uljepšati sarajevske parkove, šetališta i cvjetne gredice.
S obzirom da je ministar Bošnjak danas po prvi put posjetio Park, direktor Bešlić ukratko je predstavio sve ono što je uprava ovog preduzeća uradila u proteklih nešto manje od tri godine na stabilizaciji poslovanja, plaćenom dugu za porez u iznosu od 2,4 miliona maraka iz ranijih godina, isplatama po brojnim tužbama iz ranijeg perioda, obnovi mehanizacije, novim projektima na uređenju i ozelenjavanju zelenih površina i slično.
Ministra Bošnjaka posebno je dojmila činjenica da je preduzeće Park kroz razne projekte u protekle dvije godine zasadilo na zelenim površinama Sarajeva 1.500 novih mladih stabala, a razgovarano je i načelno dogovoreno da ova godina bude još veći iskorak u tom pravcu i da umjesto cijeli Kanton hiljade stabala zasadimo zajedno u devet općina KS. Razgovarano je i o uslovima i načinima realizacije i drugih nadležnosti koje preduzeće Park ima dodijeljene od strane osnivača, Kantona Sarajevo.
U konačnici rukovodstvo Ministarstva i preduzeća Park posjetili su i objekat Zimovnika čija izgradnja je u samoj završnici, a koji je nakon 10-ak godine prvi objekat čvrstog karaktera koji se gradi u Pionirskoj dolini i zoo vrt. Ministru Bošnjaku uprava preduzeća Park predočila je prednosti koje će ovaj objekat donijeti radu i funkcioniranju našeg rekreativno zabavnog centra sa zoo vrtom, jer omogućava uspostavu prvog centra za edukaciju i obrazovanje, veterinarsku službu, prostor za smještaj hladnjača za skladištenje većih količina hrane za životinje, nove kancelarijske prostore za ovaj odjel Parka, prostorije za radnike i slično.
Ministar Bošnjak pohvalio je dosadašnje rezultate, te istakao da će preduzeće Park, kroz institucionalnu podršku i pomoć Ministarstva i Kantona u ovoj godini ostvariti još veći razvoj i modernizaciju, a time će i građani KS imati bolju i kvalitetniju uslugu iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba