You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Skupština Kantona Sarajevo usvojila Izvještaj o poslovanju KJKP”Park”d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu

Skupština Kantona Sarajevo usvojila Izvještaj o poslovanju KJKP”Park”d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu

Izvještaj o poslovanju KJKP”Park”d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu od strane Skupštine Kantona Sarajevo većinom glasova za i bez ijednog glasa protiv kantonalnih zastupnika usvojen je na jučer održanom II nastavku 13. redovne sjednice.
To je druga godina zaredom u kojoj je preduzeće Park ostvarilo pozitivne rezultate i uspješno finalizirano poslovnu godinu.
Izvjestilac u ime KJKP”Park”d.o.o.Sarajevo na skupštinskoj sjednici bio je direktor Adis Bešlić, koji je tom prilikom upoznao Skupštinu KS, ali i javnost da će 2022. godina osim pozitivnog poslovanja ostati značajna i zbog činjenice da je preduzeće Park pozitivno riješilo probleme dugogodišnjih milionskih dugovanja i to iz perioda 2013.- 2016. godina i obaveza koje je imalo prema Poreznoj upravi.
Direktora Bešlić upoznao je kantonalne zastupnike da je prije nepune tri godine sadašnja uprava zatekla sporazum kojim je zbog ranijeg dugovanja prema Poreznoj upravi FBiH postojanje ovog preduzeća bilo gotovo u potpunosti limitirano na svoje postojanje do konca 2026. godine. Zahvaljujući i Vladi KS te Nadzornom odboru preduzeće Park nije dužno niti jednu KM, ne prijeti mu stečaj niti ima limite. Radilo se o dugu koji je sa kamatama narastao na gotovo 10 miliona KM.

  • Više nema bojazni da Park zbog tog dugovanja ode u stečaj ili prestane sa radom, a radnici na ulice. S ponosom mogu reći da sada ovo preduzeće hoće i treba nove razvojne projekte, proširene ovlasti djelovanja, razvoj i modernizaciju svog rada i usluga kazao je tom prilikom Bešlić.

Izvještaja o poslovanju KJKP Park doo Sarajevo za 2022. godinu, koji inače uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju Bešlić je u svom izlaganju dopunio i činjenicom da je preduzeće Park tokom 2022. godine zasadilo 703 novih, mladih stabala (350 kroz projekat ozelenjavanja, 136 kroz uređenje školskih i vrtićkih dvorišta i ostatak kroz saradnju sa drugim institucijama, organizacijama i slično), što sa 838 stabala zasađenih 2021. godine, u konačnici znači da je urbani dio Sarajeva za dvije godine dobilo 1.500 novih stabala i to iz vlastite rasadničke proizvodnje Parkovih rasadnika.

  • Tri godine smo kao uprava Preduzeća insistirali i tražili da se preduzeću Park dodijele, ako ne sve zelene površine u KS, barem većinski dio. Konačno je ostvaren i taj pomak, pa umjesto 2,9 sada Park održava 3,4 miliona metara kvadratnih zelenila. Apsurdno je, stava je Bešlić da naselja poput Šipa, Stupa, Nove Vogošće, javne površina u padinskim i rubnim dijelovima općina, u Ilijašu, Hadžićima nikada nisu povjerene Parku na održavanje, te upoznao Skupštinu KS da je Park spreman izvršiti sve te poslove.

Nakon izlaganja direktora Bešlića kantonalni zastupnici su postavili 13 dodatnih pitanja od kojih se većina odnosila na plan sadnje, energetsku efikasnost, upravljanje sistemom javne rasvjete, zapošljavanja članova šehida i slično, a jučer je direktor Bešlić na svako pitanje zastupnika i prezentirao odgovore za skupštinskom govornicom. Nakon toga uslijedila je i pozitivna ocjena i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2022. godinu i od strane Skupštine Kantona Sarajevo kao osnivača ovog preduzeća.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba