SLUŽBA KOMUNALNI REDARI
O ljepoti, čistoći i očuvanju parkova, šetnica, travnjaka i cvijećnjaka, odnosno o očuvanju onoga što radnici „Park“-a održavaju brine se Služba komunalni redari koja djeluje u sklopu istog i to pri Sektoru održavanja javnih zelenih površina. Komunalni redari podijeljeni su po rejonim i općinama kako bi što kvalitetnije vršili kontrolu na cijelom području Sarajeva uključujući i općine Vogošća, Ilijaš, Hadžići i Trnovo.

Komunalni redari vrše poslove i zadatke na osnovu odredaba Zakonu o komunalnoj čistoći (Sl. novine Kantona Sarajevo br.11/97) i Odluke o održavanju zelenih i rekreativnih površina.

KOMUNALNI REDAR ovlašten je da:
– Vrši neposrednu zaštitu komunalne čistoće;
– Vrši kontrolu u pogledu održavanja čistoće na javnim i drugim površinama u skladu sa odredbama Zakona i drugih propisa donesenih na osnovu istog;
– Vrši legitimisanje i utvrđivanje identiteta lica zatečenih u vršenju radnji koje su u suprotnosti sa odredbama Zakona i drugim propisima;
– Sačinjava zapisnik na licu mjesta i podnosi prijave Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS, odnosno nadležnom Inspektoratu urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne i stambene inspekcije.

Kontakt:
Rukovodilac Službe

Vahid Grbo
ul. Ive Andrića do br. 9
Tel. + 387 33 467 562
Fax. + 387 33 467 562
E-mail: komunalni.redari@park.ba