JAVNOST RADA KJKP Park Sarajevo | Na osnovu Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 21/19)