JAVNOST RADA

KJKP “Park” d.o.o. Sarajevo objavljuje propise i druge akte u skladu s Uredbom o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo (“Službene novine KS”, broj 21/19).