You are here:

Šest novih mladih stabala

Šest novim mladih stabala u beharu raste i ukrašava zelenu površinu u blizini Alipašine džamije, uz parkovsku stazu koja povezuje ulice Mis Irbina i Hamze Hume sa ulicom Reisa Džemaludina Čauševića. Zasadili su ih radnici preduzeća Park zaduženi za rekonstrukciju i izgradnju zelenih površina s ciljem obogaćivanja parkovskih površina novim stablima i drugim sadnicama, odnosno kao zamjenska sadnja, nakon što je na pojedinim lokacijama izvršena sječa i uklanjanje starih i bolesnih stabala. Naime u okviru saradnje sa Općinom Centar na uređenju manjih zelenih površina dogovoreno je i da prekrasna parkovska površina u Centru, bude obogaćena novim stablima koja će u ljetnom periodu praviti hlad uz parkovsku stazu i klupe koje se nalaze uz staze. Tako ovu površinu sada krasi šest stabala malusa. Sadnju i radove finansirala je Općina Centar.