You are here:

Na području šest općina u KS

Ekipe preduzeća Park i u danima vikenda na području šest općina u KS izvršavaju poslove higijene i čišćenja smeća ostavljenog na travnjake, parkovski mobilijar, u korpe i uz parkovske staze i stepeništa. Već sedmi vikend zaredom, kao i tokom radnih dana od proglašenja pandemije koronavirusa, od jutarnjih sati na terenu su sa zadatkom da očuvaju komunalnu čistoću na sarajevskim zelenim površinama i na taj način doprinesu zaštiti zdravlje građana. Jutros su jedinice Parka u Centru i Starom Gradu raspoređene na 51 lokaciji i to od Bentbaše, do naselja Bare i sve do Marijin Dvora. Na području Novog Sarajeva na programu čišćenja su sve zelene površine od I do III kategorije, a današnji zadatak radnika koji održavaju područje Novog Grada je očistiti smeće sa parkovskih površina u naseljima Alipašino polje, Mojmilo, Dobrinja i Otoka. U programu čišćenja je i naselje Saraj polje. Na području Ilidže ekipe Parka smeće sa zelenih površina danas će očistiti u centralnom dijelu ove općine, u Hrasnici, Pejtonu i u Lužanima. U Vogošći ekipa zadužena za ovo naselje u tri mjesne zajednice će prikupiti i ukloniti smeće sa travnjaka i parkovskog mobilijara. Jedan od osnovnih sezonskih radova ovih dana jeste i mašinska košnja i prikupljanje trave na zelenim površinama. Jučer su ekipe Parka u toku dana pokosile travu na 11 lokacija u četiri gradske općine, te Ilidži i Vogošći. Uređeni su travnjaci u parkovim Koševo I i Mali park, Spomen parku “Mirza i Davorin”, te na površinama u blizini zgrade Kantona Sarajevo. U Vilsonovom šetalištu i Zagrebačkoj ulici također je pokošena trava. Uređen je travnjak i u naselju Mojmilo. Ekipe s Ilidže jučer su mašinski kosili travu u Otesu, Hrasnici i Hrasničkoj cesti. U Vogošća ekipe Parka uredile su travnjake u ulici Braće Kršo.