You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Akcija orezivanja i podizanja nivoa krošnji

Akcija orezivanja i podizanja nivoa krošnji

Ekipe preduzeća Park čiji zadatak je njega i zaštita stabala jutros su u Vilsonovom šetalištu započele akciju orezivanja i podizanja nivoa krošnji stabala koja se nalaze u drvoredu uz pješačku stazu. Iz krana auto korpe na desnoj obali Miljacke radnici Parka vrše orezivanje i uklanjanje najnižih grana na krošnjama stabala iz bezbjednosnih i estetskih razloga. Naime početkom nove vegetativne faze primijetino je da olistale grane kestena i lipe predstavljaju problem korisnicima šetališta te je iz tih razloga ekipa Parka i izašla danas na teren i počela podizanje nivoa krošnji. S druge strane i zbog izgleda samih krošnji s Općinom Novo Sarajevo dogovoreno je da sve niske grane u drvoredu budu posječene. Nakon što završe posao na desnoj obali Miljacke iste aktivnosti bit će realizirane i na suprotnoj strani, odnosno uz šetalište na lijevoj obali. Te aktivnosti radnici preduzeća Park radit će i narednih dana.