You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Preduzeće Park tokom pandemije očistio smeće i izvršio košnju na ukupno 51.208.000 kvadratnih metara zelenih površina

Preduzeće Park tokom pandemije očistio smeće i izvršio košnju na ukupno 51.208.000 kvadratnih metara zelenih površina

Dok Krizni štabovi polako ukidaju mjere zaštite od korona virusa rad preduzeća Park nakon dvomjesečnog intenzivnog režima vraća se u redovne tokove. Ekipe Parka koje su oko 60 dana radile intenzivno, u timovima, produženo, vikendima, noću i tokom policijskog sata od prošle sedmice rade po ustaljenom radnom vremenu, a tokom vikenda dežurni timovi obavljaju poslove higijene i čišćenja otpada. Sumirani su i rezultati njihovog dvomjesečnog angažmana na čišćenju i uređenju javnih zelenih površina, a podatak da su u tom periodu očistili 51.208.000 kvadratnih metara zelenih površina govori kojim intenzitetom se radilo na zaštiti komunalne čistoće na sarajevskim zelenim površinama. Od polovine marta do polovine maja radnici Parka koji na području sedam općina održavaju parkovske i zelene površine imali su prioritetan zadatak očuvati komunalnu čistoću i zaštiti zdravlje Sarajlija. U prvih 30 dana tog rada ručno su očistili smeće sa ukupno 28.730.000 kvadrata površina, dok su dugog mjeseca odnosno od polovine aprila do polovine maja očistili smeće sa 17.216.000 kvadrata. Mašinski i ručno u tom periodu pokosili su i travu sa 5.262.000 kvadratnih metara travnjaka. Naravno ovdje je riječ o ponovljenim radnjama na površinama koje su svrstane u tri kategorije zelenih površina kojih prema programu održavanja Park održava blizu 3 miliona kvadratnih metara u četiri gradske općine, te Ilidži, Vogošći i Trnovu. Ako se izuzme pokošena kvadratura, radnici Parka u dva mjeseca tokom mjera zaštite od korona virusa smeće na ukupno 3 miliona kvadrata zelenih površina očistili su više od 15 puta, odnosno higijenu su izvršili na tačno 45.946.000 kvadrata. Odvezene su ogromne količine otpada i to uglavnom komunalnog i smeća iz domaćinstava koje je ostavljano u parkovske korpe, uz parkovski mobilijar i na zelene površine. Očišćene su pojedine divlje deponije, podržane i brojne akcije, realizirano nekoliko projekata sadnje stabala. U međuvremenu je počela i sezona košnje trave i od iste je očišćeno više od pet miliona kvadratnih metara. To znači da su zelene površine u I kategoriji pokošene tri puta, u drugoj kategoriji završava se druga košnja, a u trećoj prva. Taj dio i broj košnji propisan je i određen Programom održavanja, odobrenim od Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS. Ove jedinice učestvovale su i u pripremi cvjetnih gredica za sadnju novog sezonskog cvijeća, a i tu akciju preduzeće Park je realiziralo od kraja aprila i tokom maja. Zelene površine u KS u okviru te akcije obogaćene su sa blizu 100.000 komada sezonskih cvjetova.
Ekipe Parka zadužene za njegu i zaštitu stabala, te jedinica zadužena za održavanje javne rasvjete tokom mjera zaštite od korona virusa također su gotovo uduplale rezultate svog rada, radile su i tokom policijskog sata, vikendom, praznicima i na poziv policije ili Štaba CZ.