You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Preduzeće Park danas uredilo i očistilo 21 lokaciju u KS

Preduzeće Park danas uredilo i očistilo 21 lokaciju u KS

Drugu radnu sedmicu juna ekipe preduzeća Park završile su današnjim angažmanom na uređenju i čišćenju 21 lokacije od Centra do Ilidže, u Vogošći i Trnovu.
Uređenje travnjaka na Koševskom brdu, mašinska košnja i prikupljanje pokošenog otpada bio je i danas zadatak ekipe zadužene za područje Centra, a iste poslove radili su na Breci, u Alipašinoj i Dalmatinskoj ulici. Ekipa iz Novog Sarajeva tokom dana bila je na Grbavici II, a pomoću kosilica i trimera uređeni su travnjaci u ovom naselju, kao i na Trgu heroja. U naselju Grbavica danas se radilo i orezivanje žive ograde, u Bulevaru Meše Selimovića uređenje i prekopavanje zemljišta uz sadnice ukrasnog grmlja. Na sedam lokacija u Novom Gradu danas su radili radnici Parka zaduženi za ovu općinu. Mašinska košnja trave, te čišćenje parkovskih staza i platoa rađeni su u naselju Dobrinja C5, uz glavnu gradsku saobraćajnicu, na površinama uz šetalište na Dobrinji, ulicama Dobrinjske bolnice, Salke Lagumdžije i Bulevaru Mimar Sinana. Ekipa zadužena sa područje Ilidže nastavila je i uređenje travnjaka u zelenom pojasu uz glavnu gradsku saobraćajnicu od centra Ilidže do Stupa. U Pejtonu su vršeni radovi na orezivanju i uređenju žive ograde.Vogošćanska ekipa Parkovih radnika izvršila je mašinsku košnju travnjaka u ulicama Tome Mendeša i Partizanski odred Zvijezda, u Igmanskoj je uređeno i okopano zemljište uz sadnice ukrasnog grmlja. Na Trgu žrtava genocida u Srebrenici i u Parku penzionera uređeno je zemljište u cvjetnim gredicama. Ekipe zadužene za njegu i zaštitu stabala u toku dana obavljale su poslove orezivanja krošnji stabala na području Centra, Novog Sarajeva i Ilidži u ulici Put Famosa.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba