You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Radnici Park-a danas uređuju 25 lokacija u KS

Radnici Park-a danas uređuju 25 lokacija u KS

Radove na hortikulturnom uređenju i čišćenju javnih zelenih površina radnici preduzeća Park danas realiziraju na 25 lokacija, a radi se mašinska i ručna košnja, prikupljanje pokošenog otpada, orezivanje žive ograde, čišćenje parkovskih staza, uređenje cvjetnih gredica. Mašinska i ručna košnja na području Centra u toku je na Višnjiku, Koševskom brdu, Ciglanama, Barama i ulici Zaima Šarca. Iste poslove Parkova ekipa iz Novog Sarajeva danas radi u naselju Grbavica II, Dolac Malta, ulicama Zagrebačka i Envera Šehovića. Dio ove ekipe orezivanje žive ograde radi na Čengić Vili i Grbavici, a prikupljanje pokošene trave u ulici Avde Smajlovića. U Novom Gradu pomoću mehanizacije u toku je košnja trave na javnim zelenim površinama u ulicama Janka Jolovića, Hamdije Kapidžića, Kunovska, te prostor u blizini trolejbuskog stajališta na Dobrinji. Orezivanje žive ograde u ovoj općini radi se na Trgu djece Dobrinje, Grada Bakua, Vrbovska i Safeta Hadžića. Ekipe zadužene za Ilidžu mašinsku košnju, čišćenje parkovskih staza i platoa, te uređenje cvjetnih gredica vrši u Lužanima, banjskim parkovima i majoru rijeke Željeznice. Orezivanje žive ograde vrši se u naselju Pejton. U Vogošća, u ulici Tome Mendeša ekipa Parka danas vrši mašinsku košnju javnih zelenih površina, čišćenje i odvoz prikupljenog otpada.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba