You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Preduzeće Park u okviru vanredne jesenje akcije već uredilo gotovo 30 lokacija

Preduzeće Park u okviru vanredne jesenje akcije već uredilo gotovo 30 lokacija

Već pet dana, uporedo s redovnim poslovima i pripremom jesenjih aktivnosti na uređenju zelenih površina radnici preduzeća Park realiziraju na terenu i vanrednu, jesenju akciju u koordinaciji sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture KS. Dok ekipe zadužene za Stari Grad i Centar završavaju danas čišćenje ukupno 28 lokacija koliko su očistili od ponedjeljka do sada, jutros su i ekipe iz Novog Sarajeva započele čišćenje dodatnog broja lokacija. Današnja akcija u Novom Sarajevu započela je u naselju Grbavica I. Osim mašinske košnje travnjaka dodatno vanredno pospremanje u smislu orezivanja grmlja, žive ograde, kao i drugog rastinja, prikupljanja i odvoza otpada radi se u ulicama Emerika Bluma, u Splitskoj, Radničkoj i Ljubljanskoj ulici. Ova ekipa akciju će raditi i sutra, bez obzira što je vikend i to na Dolac Malti. Dodatno će u ovom naselju biti pokošena trava na zelenim površinama, a u ulicama Envera Šehovića i Paromlinska radit će se orezivanje žive ograde i čišćenje otpada sa parkovskih staza. Inače u okviru vanredne akcije u Novom Sarajevu će biti uređeno ukupno 13 lokacija. U Centru, gdje danas završavaju vanrednu akciju mašinski uređuju travnjake na Koševskom brdu i ulici Nikole Kašikovića, u Velikom parku orezivanje grmlja, a žive ograde na Marijin dvoru. U ovoj općini radi se i priprema cvjetne gredice u Malom parku, jer će naredne sedmice Park u okviru svojih jesenjih radova zasaditi sezonsko cvijeće. Užurbano se radi danas i u Novom Gradu i to na pet lokacija. U okviru redovnih poslova u ovoj općini ekipe Parka danas kose travu u ulicama Antuna Branka Šimića i Milana Preloga, te u zelenom pojasu u Bulevaru Meše Selimovića. U ovoj ulici i u Gradačačkoj ekipa iz Novog Grada danas orezuje živu ogradu. Dio ove ekipe bio je jutros i u Novopazarskoj ulici, u naselju Mojmilo brdo, a uredili su, pokosili travnjake, orezali šiblje i grmlje na dječijem igralištu. Ekipa s Ilidže danas kosi travu u zelenom pojasu uz glavnu saobraćajnicu od Stupa prema centru ove općine, a u banjskim parkovima čiste otpad sa parkovskih staza i platoa. Ekipa u Vogošći danas uređuju dvije lokacije i to u ulici Tome Mendeša gdje kose i prikupljaju travu i u ulici Skendera Kulenovića gdje orezuju ukrasno grmlja i čiste otpada uz sadnice.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba