You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Vremenske prilike nisu prepreka preduzeću Park za jesenje uređenje zelenih površina

Vremenske prilike nisu prepreka preduzeću Park za jesenje uređenje zelenih površina

Uređenje drvoreda i zelenila u Bulevaru Meše Selimovića preduzeće Park nastavilo je i ove sedmice, a orezivanje krošnji više od 160 stabala platana, bez obzira na vremenske uslove, odvija se predviđenom dinamikom. Dok na terenu jedinica za njegu i zaštitu stabala iz krana auto korpe vrši radove na visini i ekipe zadužene za održavanje zelenih površina u Novom Gradu su istovremeno u Bulevaru, vrše prikupljanje orezane drvne mase, te čišćenje biootpada. Uporedo s tim radi se i uređenje travnjaka uz saobraćajnicu, čišćenje i prikupljanje opalog suhog lišća. Užurbano se ovih dana radi i na području Vogošće i to u naselju Nova Vogošća. Ekipa Parka s mehanizacijom je na terenu i bez obzira na niske temperature rade poslove planirane za ovaj period godine. Iako je polovina oktobra, Park još uvijek radi mašinsku košnju i uređenje travnjaka, danas u ovom naselju. Istovremeno se radi i izgrabljivanje pokošenog biootpada, kao i utovar i odvoz. Dio ove jedinice danas u Igmanskoj ulici uređuje i nasade žive ograde, odnosno orezivanje i oblikovanje. Jedinica Parka zadužena za Centar danas je u naselju Koševsko brdo, sa zadatkom pripremiti sadnice ukrasnog grmlja za zimske dane. U Novom Sarajevu ekipa Parka koja održava zelenilo u ovoj općini također danas, bez obzira na niske temperature, pomoću mašinskih kosilica obavlja košnju trave i to u Pofalićima, u ulici Drinska. Opalo lišće i drugi otpad uklanja i čisti sa parkovskih staza i pločnika šetališta uz obalu Miljacke. U ulici Ferde Hauptmana i Džemala Bijedića njihov zadatak je danas također izvršiti orezivanje i pripremu nasada žive ograde za zimski period i niske temperature. Na Ilidži, u naselju Pejton, orezivanje i priprema žive ograde za zimu, privodi se kraju. U ovom naselju, ali i u ulicama Mustafe Pintola i Ibrahima Ljubovića jedinica Parka s Ilidže obavlja jesenje pospremanje travnjaka, čišćenje i odvoz opalog suhog lišća. Nastavljeno je i redovno održavanje površina na Igmanu i Bjelašnici.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba