You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Dnevne aktivnosti Parka u okviru jesenje pripreme sarajevskih zelenih površina

Dnevne aktivnosti Parka u okviru jesenje pripreme sarajevskih zelenih površina

Novu radnu sedmicu ekipe preduzeća Park koje održavaju javne, zelene površine započele su radovima i pripremom 20 lokacija za nadolazeće zimske dane. Iako se sezona bliži kraju još uvijek se na određenim lokacijama radi mašinska košnja, međutim trenutni radovi najviše su posvećeni orezivanju i oblikovanju stabala, visokih, ali i mladih sadnica, ukrasnog grmlja, žive ograde, ruža. Pomoću auto korpe ekipe zadužena za njegu i zaštitu nastavila je i orezivanje i podizanje nivoa krošnji drvoreda platana na potezu od Nedžarića do Otoke i od Otoke do Nedžarića, u Bulevaru Meše Selimovića. Dok jedan dio ekipe Parka koji u Novom Gradu održava zelenilo pomaže ovoj ekipi na poslovima uklanjanja orezane drvne mase, drugi dio u ulici Bajrama Zenunija radi isti posao, ali na mlađim i manjima stablima. Taj posao se radi pomoću merdevina na visinama do 4 metra. U ovoj ulici, ali i u ulici Majdanska i na lokalitetu u blizini zgrade Općine radi se mašinska košnja trave. Orezivanje i pripremu sadnica za zimu radi i ekipa zadužena za Centar ukrasnog grmlja i žive ograde i to u Kranjčevićevoj i ulici Patriotske lige. Dio ove jedinice čisti otpad sa parkovskih staza i to u Velikom i Malom parku, Obali Maka Dizdara i u ulici Reisa Džemaludina Čauševića. Na Trgu Prvog korpusa Armije RBiH vrše se poslovi uređenja zemljišta uz sadnice trajnica i ukrasnog grmlja. Orezivanje i oblikovanje krošnji i preventivnu zaštitu od težine sniježnog pokrivača radi i ekipa u Vilsonovom šetalištu i to stabala lipe, pomoću merdevina. Zelene površine u ulici Džemala Bijedića su mašinski pokošene i uređene, a u ulici Zmaja od Bosne ranije prikupljeni otpad odvezen sa zelenih površina. Ekipa s Ilidže pažnju je posvetila ružičnjacima u Butmirskoj cesti i naselju Lužani. Na jednoj lokaciji rade uređenje zemljišta i uzimljavanje, na drugoj orezivanje. Orezivanje, ali ukrasnog grmlja dio ove ekipe radi i u naselju Stup, a na toj lokaciji i odvoz ranije prikupljenog biootpada. Vogošćanska ekipa radi uređenje zemljišta uz sadnice mladih stabala i to u Omladinskoj, a uz sadnice žive ograde u Jošaničkoj ulici. Čišćenje otpada sa parkovskih staza i pločnika radi se Parku penzionera, Trgu žrtava genocida u Srebrenici i na Trgu ispred zgrade KSC-a.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba