You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Za devet mjeseci Park pokosio travu na više od 19 miliona kvadrata zelenih

Za devet mjeseci Park pokosio travu na više od 19 miliona kvadrata zelenih

Preduzeće Park za devet mjeseci ove godine izvršilo je košnju trave i uređenje travnjaka na ukupno 19.181.362 metara kvadratnih zelenih površina. I tokom oktobra dnevno, kao i tokom ljeta na području sedam općina ekipe Parka hortikulturno urede po dvadeset lokacija, a higijenu izvrše na preko 80 lokacija, ulica, parkova, zelenih površina. Tako je i danas, a jedinice podijeljene u četiri gradske općine, te na Ilidži, Vogošći i Trnovu prioritetni zadatak je pokupiti opalo lišće, orezati grmlje i živu ogradu, pripremiti ružičnjake za mraz i niske temperature, krošnje i drvorede za težinu zimskog pokrivača, završiti još male cvjetne gredice sezonskim cvijećem, jer akcija završena, a još uvijek se radi i mašinska košnja trave. Danas ekipa iz Novog Grada uređuje travnjake na Dobrinji, u blizini trolejbuske okretaljke, ali i na Otoci i uz glavnu saobraćajnicu. Mašinsko uređenje travnjaka radi i ekipa u Novom Sarajevu, u Bulevaru Meše Selimovića, a u Zmaja od Bosne i uređenje zemljišta i čišćenje korova uz sadnice žive ograde. U ulici Envera Šehovića i Vilsonovom šetalištu vrši se utovar i odvoz ranije prikupljanog otpada. Sezonskim cvijećem danas radnici Parka uređuju i manje zelene površine na području Ilidže i to u ulici Mustafe Pintola i u Hrasnici kod Doma kulture. Orezivanje grmlja dio ove ekipe radi na Stupu, a ruža u Hrasnici. Dvije lokacije uređuju ekipe u Vogošći i to područje Radića potoka gdje se radi mašinska košnja trave, čišćenje biootpada sa travnjaka, utovar i odvoz, a u ulici Feriza Merzuka uređenje zemljišta uz sadnice žive ograde. Orezivanje grmlja radi ekipa u Centru na Višnjiku i ulici Zuke Džumhura, a čišćenje opalog lišća sa travnjaka, a otpada sa staza i platoa u parku At Mejdan i na Trgu oslobođenja- Alija Izetbegović. Redovno održavanje radi se i na Igmanu i Bjelašnici.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba