You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Parkov tim za sanaciju zelenih površina svakodnevno na terenu

Parkov tim za sanaciju zelenih površina svakodnevno na terenu

Preduzeće Park u svom sastavu ima jedinicu specijalizovanu za izgradnju novih zelenih površina i rekonstrukciju postojećih. Cijeli ovaj tim tokom godine shodno sezonskim poslovima izgrađuje nove travnjake, obnavlja postojeće, postavlja novi parkovski mobilijar, uklanja i obnavlja postojeći, gradi parkovske staze, čisti površine zarasle u samoniklo rastinje. Ova jedinica između ostalog vrši i sanaciju zelenih površina oštećenju prilikom izgradnje i postavljanja podzemnih instalacija. Te poslove obavlja po narudžbi samih kompanija koje su u zakonskoj obavezi vratiti javnu zelenu površinu nakon građevinskih radova i postavljanja instalacija u prvobitno stanje. Samo u danima oktobra u osam ulica sanirali su 800 kvadrata travnjaka nakon što su na tim površinama izvršeni radovi na postavljanju ili popravci podzemnih instalacija. Sanacija travnjaka, prihrana zemljišta i sjetva nove trave urađena je u ulicama Nedima Filipovića, 4. Viteške motorizirane brigade, Josipa Slavenskog, na Trgu ZAVNOBiH-a, Oslobodilaca Sarajeva, Trgu nezavisnosti, Aleja lipa i Trg Sabora Bosanskog.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba