You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Sugrađana poklonili, a radnici Parka zasadili 14 stabala na Dobrinji

Sugrađana poklonili, a radnici Parka zasadili 14 stabala na Dobrinji

“Dječija” stabla i to jedne Dine, dva Timura, Esme, Ariana, Haruna, odnosno pokloni sarajevskih mališana svom gradu, zasađena u saradnji sa preduzećem Park pokrenula su pravu ekološku vojsku u našem gradu, pa i svijest odraslih sugrađana o značaju zelenila sve više dolazi do izražaja. Gotovo svaki dan neko pozove preduzeće Park sa zahtjevom da učestvuje u akciji. Neki dan ipak stigao je do sada najveći zahtjev, od grupe stanara jednog ulaza na Trgu Zlatnih ljiljana, na Dobrinji. Željeli su svom gradu, zelenoj površini u blizini svoje stambene zgrade zasaditi upravo toliko stabala, koliko članova broji njihova grupa. Jutros se stoga prava ekološka grupa s tim povodom i okupila na Trgu Zlatnih ljiljana preko puta broja 13, u blizini dječijeg igrališta. Na zelenoj površini već ih je čekala grupa Parkovih radnika koji održavaju javne zelene površine u Novom Gradu. Pripremili su zemljište za svako stablo, a urađena je i prihrana lumbrihumusom iz Parkove vlastite rasadničke proizvodnje. Iz Parkovog rasadnika u Sokolović Koloniji dostavljeno je i 14 stabala, proizvedenih i uzgojenih upravo na parcelama ovog rasadnika. Zajedničkom akcijom već za par sati posao je bio obavljen, a po 7 jasena i javora ostali su da rastu i uljepšavaju jedno naselje, jednu zelenu površinu. Njihova simbolika i značaj su i veći od toga, jer su rezultat zajedničkog rada onih koji su svjesni značaja zelenila i onih koji se bave zaštitom okoliša i parkovskih površina. Uz svaku mladu sadnicu postavljen je i zaštitni stubić koji će mladim sadnicama pomoći da prvu zimu na javnoj površini budu sačuvani od težine snijega, a i da se njihova debla ne poviju od nove lisne mase u proljeće. Akcija preduzeća Park bit će nastavljena do kraja novembra, ali obaveza svih nas jeste ispoštovati i čuvati svaki doprinos ozelenjavanja naših zelenih površina, svaki ovakav poklon, jer njihov sadni materijal naš ambijent življenja čini ljepšim i potpunijim. Čuvajmo stoga sva “dječija” stabla, kao i ona poklonjena od strane građana, nabavljena kroz projekte, budžetska ulaganja ili donacije. Svako stablo itekako nam je značajno i potrebno.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba