You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Pripreme zelenih površina za nadolazeće proljetne dane

Pripreme zelenih površina za nadolazeće proljetne dane

Pripreme zelenih površina i sadnica za proljetne dane i novu vegetivnu fazu radnici preduzeća Park vrše još od početka februara, a samo danas na sedam lokacija vrši se orezivanje i oblikovanje krošnji stabala i sadnica ukrasnog grmlja. Ekipe Parka čiste i otpad sa travnjaka, prikupljanje opalog lišća i drugog otpada jer će i trava uskoro ponovo rasti, a ako bude kao prošle sezone već za mjesec raditi će se i prva košnja. Ovih dana posebna pažnja posvećena je nižim i mlađim stablima, pomoću merdevina radnici Parka rade orezivanje osušenih, polomljenih ili preraslih grana, podizanje nivoa krošnji, te oblikovanje. Danas tako u Centru, u ulicama Asima Ferhatovića i Marcela Šnajdera vrše njegu i zaštitu stabala na visinama do 5 metara, u smislu orezivanja. U okviru tih radova bit će uređeni i orezani i nasadi žive ograde. Ekipe iz Novog Sarajeva su u naselju Grbavica II sa istim zadatkom, a to je za proljeće pripremiti nasade žive ograde u zelenom pojasu. Dio ove ekipe danas je posvećen i uređenju i čišćenju otpada sa parkovskih staza i platoa. Ekipa iz Novog Grada nakon što je orezala stabla i krošnje u drvoredima u nekoliko ulica u naselju Dobrinja, a zatim i Saraj polju, ove sedmice posvećena je istom poslu u naselju Alipašino polje (A faza). Zadatak je krošnje mlađih i nižih stabala orezati i oblikovati kako bi spremne i rasterećene dočekale nove listove. Kao i u Novom Sarajevu i na području Novog Grada vrši se i čišćenje otpada sa parkovskih staza, platoa, stepeništa. Ilidžanska ekipa danas je naselju Hrasnica i na zelenim površinama uz Hrasničku cestu gdje čiste otpad sa travnjaka, te vrše utovar i odvoz prikupljenog smeća. U ulici Partizanski odred Zvijezda u Vogošći Parkova ekipa danas čisti suhi biootpada sa i uz sadnice ukrasnog grmlja, a u ulicama Skendera Kulenovića i Tome Mandeša orezivanje, zaštitu i oblikovanje krošnji nižih i mlađih stabala.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba