You are here:

Park danas uređuje 16 lokacija u KS

Šesnaest je lokacija na programu današnjeg uređenja i košnje trave preduzeća Park u sedam općina u KS. Ovih dana, osim zaštite komunalne čistoće u smislu održavanja higijene u okviru kojih dnevno radnici Parka očiste i blizu sto lokacija, u okviru hortikulturnih poslova prioritet je košnja trave i uređenje travnjaka. Na pojedinim lokacijama počeo je i drugi ciklus orezivanja i uređenja žive ograde. Ekipa zadužena za područje Novog Sarajeva mašinsku košnju trave vrši u ulicama Nedima Filipovića i Džemala Bijedića, a zelenom pojasu uz glavnu gradsku saobraćajnicu, u ulici Zmaja od Bosne orezivanje žive ograde. U ulicama Džemala Bijedića i u Bulevaru Meše Selimovića radi se utovar i odvoz ranije prikupljenog otpada. Ekipe iz Centra i danas su nastavile prošle sedmice početu košnju i uređenje travnjaka na području Koševskog brda, a danas su i u naselju Bare. Na tri lokacije i to u ulici Zmaja od Bosne, Franje Račkog i Valtera Perića u toku je orezivanje žive ograde. Ekipa zadužena za područje Novog Grada danas uređuje i kosi travu sa zelenih površina u naselju Alipašino polje (B faza) i u Prvomajskoj ulici. Hrasničke zelene površine dana će od trave očistiti ekipa Parka zadužena za područje Ilidže, gdje se osim mašinske košnje radi i čišćenje otpada sa parkovskih staza i platoa. Svakog dana ekipa Parka vrši i uređenje površina određenih Programom na Igmanu i Bjelašnici, odnosno u naselju Trnovo. I vogošćanska jedinica Parka radi orezivanje žive ograde i to u ulici Braće Krši, dok u ulici Remzije Veje u toku je košnja trave i uređenje travnjaka.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba