You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Dvadeset sportskih igrališta dobija nove table za koševe

Dvadeset sportskih igrališta dobija nove table za koševe

Više od 20 sportskih igrališta za djecu i mlade u Kantonu Sarajevo ovih dana dobit će nove table za koševe. Ekipe Parka jutros su zamjenom oštećenih i polomljenih tabli na sportskim dječjim igralištima u Olimpijskoj i ulici Semira Frašte počeli te aktivnosti. U okviru saradnje preduzeća Park i Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS na obnovi i popravci oštećenog mobilijara na dječjim i sportskim igralištima evidentirana su i oštećenja na tablama za koševe na nekoliko igrališta. Preduzeće Park pokrenulo je proces proizvodnje i izrade tabli za koševe i jutros je počela njihova ugradnja. U narednim danima oštećene table za koševe bit će zamijenjene novim na tačno 21 sportskom igralištu, a većina ih je na području Novog Grada. Međutim nove table dobit će i igrališta u Centru, Novom Sarajevu, na Ilidži i u Vogošći. Ovaj posao bit će nastavljeni i u narednim mjesecima, jer je preduzeće Park iznašlo načine da u vlastitim pogonima vrši izradu i proizvodnju ovih dijelova mobilijara na dječjim i sportskim spravama. Time će proces obnove bit dosta brži, a polako će se steći uslovi i za druge dijelove mobilijara koji su lako uništivi. Inače Parkova jedinica koja je zadužena za obnovu i popravku oštećenih sprava na igralištima i sportskim plohama u periodu od aprila do maja na području KS imala je 50 intervencija na igralištima. Kompletne radove izvršava Park, a finansira ih Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS iz Budžeta KS.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba