You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Čišćenje dječijih igrališta na Betaniji, u Novom Sarajevu i Novom Gradu

Čišćenje dječijih igrališta na Betaniji, u Novom Sarajevu i Novom Gradu

Ni visoke temperature, ni činjenica da se radi na otvorenom tokom cijelog dana nije spriječila ekipu preduzeća Park da obaveze dogovorene s Općinom Centar u parku Betanija-Jezero finalizira kada su u pitanju dječija igrališta, kako bi djeci i mladima koji dolaze u ovaj park bila omogućena bezbrižna igra i rekreacija. Inače park Betanija- Jezero nije u redovnom održavanju preduzeća Parka, ali saradnjom sa Općinom Centar ovo preduzeće nastoji svake godine urediti, rekonstruisati i popraviti sve sadržaje kako bi posjetioci jednog od najomiljenijih parkovskih površina u Centru mogli uživati u šetnji, sportskim aktivnostima, igri, šetnji i rekreaciji. Tako se upravo završava čišćenje prostora i podloga dječjih igrališta od korova i rastinja, a fotografije u prilogu pokazuju koja količina posla je urađena. Isti posao urađen je i na trim stazi, a od korova i drugog biootpada očišćena su i stepeništa. Ovim radovima prethodila je i obnova, zamjena i farbanje oštećenih dijelova dječjeg mobilijara. U međuvremenu u pripremi je nova, druga po redu košnja travnjaka i zelenih površina u sklopu parka Betanija- Jezero. Inače prvu ovosezonsku košnju ekipe Parka realizirale su u junu, a do kraja sezone planirana su još dva ciklus, jedan u avgustu i treći tokom jeseni. Sve radove realizira preduzeće Park, a finansira ih Općina Centar o čemu je sačinjen i sporazum o uređenju i obnovi.Isti posao kada je u pitanju čišćenje korova i rastinja ekipe Parka uradile su i u ulicama Grbavička na dvije lokacije i ulici Prijedorska. Izvršeno je čišćenje biootpada na podlogama tri igrališta i priprema za dopunu frakcije, a danas je dijelom urađen i taj dio posla. Navedeni radovi u Novom Sarajevu i Novom Gradu izvršeni su po nalogu Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS. Budžetom KS za ovu godinu planiran je dio sredstava za obnovu mobilijara, rekvizita na dječjim i sportskim igralištima, te hortikultuno uređenje, a tokom cijele sezone ekipe Parka realiziraju te poslove shodno evidenciji Komunalnih redara i tima koji vrši nadzor ispravnosti istih na terenu.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba