You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Dnevni izvještaj o novih 30 lokacija koje su uredile ekipe Parka

Dnevni izvještaj o novih 30 lokacija koje su uredile ekipe Parka

Današnje aktivnosti hortikulturnog uređenja javnih zelenih površina ekipe preduzeća Park realizirale su na 30 lokacija u Kantonu Sarajevo. Osim uređenju travnjaka, te čišćenju otpada sa više od 100 lokacija, pažnja se posvećuje i nasadima žive ograde, ukrasnog grmlja, čišćenju staza, platoa i stepeništa koji prolaze kroz zelene površine, parkove, šetališta. Danas su uređene sljedeće lokacije u općinama:

🍀

Općina Centar- mašinska košnja trave u Jukićevoj i ulici Koševo, a u Malom parku nastavljeni su radovi čišćenja korova u gredicama zasađenim cvijećem, ukrasnim grmljem, trajnicama. Na području Starog Grada i Centra organiziran je i odvoz prikupljanog otpada s površina u blizini Vijećnice, u parku At Mejdan, sa Trga oslobođenja- Alija Izetbegović, površina u blizini Narodnog pozorišta i iz ulice Radićeva.

🍀

Općina Novo Sarajevo- u Zagrebačkoj ulici dio ekipe radio je mašinsku košnju trave, u naselju Grbavica II nastavljeno je orezivanje žive ograde, a uređenje zemljišta i čišćenje korova uz sadnice ukrasnog grmlja rađeno je na površinama u blizini zgrade Općine.

🍀

Općina Novi Grad- mašinsko uređenje travnjaka ekipe Parka radile su na čak sedam lokacija i to u naselju Alipašino polje (A faza), na Trgu solidarnosti, u ulicama Ive Andrića, Nerkeza Smajlovića, Semira Frašte, na Trgu ZAVNOBiH-a i u zelenim pojasu uz saobraćajnicu od Nedžarića prema Dobrinji. Na području ove općine danas je izvršeno i zalijevanje sadnica mladih stabala i cvijeća, te odvoz prikupljanog biootpada. Na Trgu ZAVNOBiH-a dio ove jedinice radio je i orezivanje žive ograde.

🍀

Općina Ilidža- osim košnje trave na velikoj površini majora rijeke Željeznice i škarpi uz obalu, danas su travnjaci košeni i u banjskim parkovima, te u naselju Lužani. U Pejtonu je orezana i uređena živa ograda.

🍀

Općina Vogošća- u ulici Skendera Kulenovića vršena je mašinska košnja trave, prikupljanje i odvoz biootpada i orezivanje žive ograde. Dio tih poslova i to orezivanje žive ograde izvršen je u ovoj i ulici Jošanička, ali i prekopavanje zemljišta i čišćenje korova u ružičnjacima u Jošaničkoj.

🍀

Općina Trnovo- nakon jučerašnjih aktivnosti na uređenju šehidskih mezarja i spomen obilježja ova jedinica danas je kroz redovni Program nastavila hortikulturno uređenje površina u nadležnosti ovog preduzeća na području Igmana, ali i na Bjelašnici.

🍀

Jedinica zadužena za njegu i zaštitu stabala danas je uz pomoć mehanizacije (auto korpe) svoje poslove vršila u ulici Kraljice Jelene.

🍀

Jedinica Komunalnih redara na području KS vršila je pojačan nadzor stanja komunalne čistoće na javnim zelenim površinama.

🍀

Jedinica zadužena za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih zelenih površina u saradnji sa resornim ministarstvom danas je nastavila uređenje podloge i dopunu frakcije na dječjim igralištima u ulici Grbavička. Isti posao dio ove jedinice, prema projektu s Općinom Centar danas je izvršavao na trim stazama i stepeništima u parku Betanija-Jezero.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba