You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Počela izrada Programa održavanja za 2022. godinu

Počela izrada Programa održavanja za 2022. godinu

U saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS preduzeće Park već je pokrenulo aktivnosti na izradi i donošenju Programa održavanja javnih zelenih površina za 2022. godinu. Dinamika i plan izrade Programa za narednu godinu, u kojem će za svoje oblasti učestvovati i sedam općina, bio je jedna od osnovnih tema današnje posjete predstavnika Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS preduzeću Park. Sastanku su prisustvovali Senada Dizdar, pomoćnik ministra i Dževad Čeljo, stručni savjetnik u ime Ministarstva, te Adis Bešlić, direktor preduzeća Park i v.d. izvršni direktori Enes Kazić i Amer Mudželet.Novim programom, složili su se učesnici sastanka, moraju biti definisane sve pojedinosti, a ovaj put posebno će biti tretirana problematika i rješenje zatečenih problema vidljivih tokom ljetne sezone s čime se novo rukovodstvo Parka suočilo na početku svog mandata. Program održavanja javnih zelenih površina u KS, ustvari je najveći i najosnovniji projekat održavanja sarajevskog zelenila koji ovo preduzeće realizira u toku jedne kalendarske godine, koji se finansira iz Budžeta KS putem Ministarstva, a kojim su jasno precizirane lokacije, površine, količina i obim radova, faze, broj njihovih ponavljanja, sezonski podijeljeno za sva godišnja doba trenutno na 2,9 miliona kvadratnih metara javnih zelenih površina.Uprava preduzeća Park razgovarala je sa predstavnicima Ministarstva i o trenutnim projektima i aktivnostima koje se realiziraju na terenu, problematici, zatečenom stanjem u poslovanju. Razgovarano je i o svim poduzetim aktivnostima u okviru 12 djelatnosti koje u nadležnosti ima Park, kao i budućim planovima, te pripremi za narednu poslovnu godinu. Delegacija Ministarstva podržala je rad i sve aktivnosti koje je preduzeće Park realiziralo u prethodnim mjesecima na poboljšanju i uređenju stanja javnih zelenih površina. Istaknuta je i činjenica da su građani KS kao korisnici usluga iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje prepoznali zalaganje ovog preduzeća na hortikulturnom uređenju javnih zelenih površina u sedam općina, posebno od kada je Ministarstvo formiralo operativni tim komunalnih službi. Resorno ministarstvo dalo je i punu podršku preduzeću Park u budućem radu i realizaciji što više takvih aktivnosti, projekata, radova, s ciljem povećanja zadovoljstva građana Sarajeva, ali i gostiju stanjem, hortikulturnim uređenjem i čistoćom zelenih površina u KS.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba