You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Zimska služba Parka na terenu štiti sadnice i čisti staze, stepeništa, platoe

Zimska služba Parka na terenu štiti sadnice i čisti staze, stepeništa, platoe

Zimska služba preduzeća Park danas je na terenu od samog svitanja, s ciljem zaštiti i rasteretiti sve mlade sadnice od snijega koji je padao tokom noći, te očistiti i učiniti prohodnim pješačke staze, stepeništa i platoe koji prolaze ili se nalaze u sklopu parkovskih i javnih zelenih površina koje su u nadležnosti ovog preduzeća. Mehanizacija i radna snaga nakon zaštite i otresanja snijega iz krošnji manjih i mladih stabala, te sadnica ukrasnog grmlja angažirana je na mašinskom i ručnom čišćenju snijega sa staza, stepeništa i platoa. Na stablima i zelenilu nije zabilježena šteta, a većina poslova iz oblasti čišćenja pješačkih staza i prolaza gotovo je finalizirana. Ekipe Parka od ranog jutra radile su u Malom i Velikom parku, te u ulicama Maršala Tita, Reisa Džemaludina Čauševića i Mis Irbina. Nakon čišćenja snijega staze su tretirane materijalom protiv poledice. Uporedo s tim na gotovo 50 lokacija na području Starog Grada i Centra izvršena je higijena i prikupljanje, te odvoz komunalnog otpada. Na području Novog Sarajeva isti poslovi realizirani su uporedo na površinama, odnosno stazama, stepeništima i platoima u sklopu zelenih površina I, II i III kategorije. Higijena je posao koji se izvršava uporedo sa aktivnostima zimske službe. U Novom Gradu zimska služba Parka angažirana je na čišćenju snijega i zaštiti istih od formiranja poledice na području Alipašinog polja i Dobrinje, ali i na ostalim površinama u nadležnosti Parka u ovoj općini. Na području Alipašinog polja i Dobrinje radi se i odvoz komunalnog otpada prikupljenog u okviru poslova zaštite komunalne čistoće koja se izvršava paralelno sa zimskim održavanjem. Na području Ilidže zimska služba Parka angažirana je na području Hrasnice, u banjskim parkovima, ulici IV Viteške brigade i u Hrasničkoj cesti. Higijena zelenih površina uporedo izvršava se 11 naselja, ulica ili parkova. Ekipe Parka su i na području Igmana i Bjelašnice. Parkova jedinica u Vogošći aktivnosti zimske službe realizira u Jošaničkoj, Omladinskoj, te ulicama Feriza Merzuka i Tome Mendeša, a u 20 ulica i naselja u toku je zaštita komunalne čistoće i prikupljanje, te odvoz komunalnog otpada. Jedinica za njegu i zaštitu odraslih stabala, bez obzira na zimske uslove, svoje aktivnosti danas realizira u Novom Gradu i to na Saraj polju i ulicu Milana Preloga. Na terenu su i pripadnici Službe komunalnih redara, koji u okviru svojih nadležnosti vrše zaštitu komunalne čistoće na javnim zelenim površinama. Staze za šetnju i pristupni putevi i u RZC”Pionirska dolina” i zoo vrtu su prohodni i očišćeni od snijega, a za posjetioce otvoren je od 8,00 do 16,30 sati. Zimska služba Parka ukoliko se sniježne padavine nastave u toku noći bit će u stanju pripravnosti kako bi u slučaju potrebe mogla biti na terenu i vršiti poslove zaštite zelenila i sadnica.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba