You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Preduzeće Park počinje saradnju sa Općinom Ilijaš

Preduzeće Park počinje saradnju sa Općinom Ilijaš

Preduzeće Park od ove sezone, po prvi put realizirati će zajedničke projekte u oblasti uređenja javnih površina, sadnje cvijeća i niskog rastinja, sječe stabala, te održavanje dječjih parkova i sportskih igrališta koji će postati sastavni dio operativnih planova Općine Ilijaš i koje će finansirati Općina Ilijaš iz svog budžeta dogovoreno je prilikom posjete direktora Adisa Bešlića i izvršnog direktora Enesa Kazića načelniku Općine Ilijaš, Akifu Fazliću. Bit će to osma općina s kojom preduzeće Park ima ovaj vid saradnje, nakon što je osim šest ranijih, od prošle sezone saradnju s preduzećem Park počela i Općina Trnovo. Načelnik Fazlić i rukovodstvo preduzeća Park dogovorili su saradnju i u oblasti angažmana specijalne jedinice Parka na orezivanju visokih i odraslih stabala na površinama Ilijaša, a opširnije o dogovorenom na: http://ilijas.ba/index.php/vijesti/radni-sastanak-opcinskog-nacelnika-i-predstavnika-kjkp-park-i-kjkp-rad

Aldijana Hamza
https://www.park.ba