You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Rukovodstvo preduzeća Park u posjeti Agenciji TIKA

Rukovodstvo preduzeća Park u posjeti Agenciji TIKA

Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) mogla bi uskoro biti glavna podrška u realizaciji tri velika i vrlo značajna projekta razvoja i modernizacije Pionirske doline i zoo vrta, koje preduzeće Park već ima spremne, dogovoreno je danas prilikom posjete rukovodstva preduzeća Park sjedištu TIKA u Sarajevu. Jedan od projekata odnosi se na izgradnju mosta preko Koševskog potoka za osobe i djecu s poteškoćama u kretanju ili s invaliditetom. Drugi projekat tiče se revitalizacije hortikulturnih sadržaja i novog ozelenjavanja RZC”Pionirska dolina” i zoo vrt, a treći jednako važan projekat jeste izgradnja sistema digitalizacije i vizualne prezentacije. Naime, danas su TIKA i preduzeće Park uspostavili saradnju i to posjetom rukovodstva preduzeća Park u sastavu direktor Adis Bešlić, izvršni direktor Amer Mudželet i Amar Nurković, član Nadzornog odbora preduzeća Park Turskoj agenciji za međunarodnu saradnju i koordinaciju, čiji domaćin je bio Muhammed Ünal. Uskoro će delegacija TIKA doći u posjetu Pionirskoj dolini i preduzeću Park gdje će svakako biti dogovoreno više detalja o načinima i mogućnostima realizacije navedena tri projekta, ali svakako i druge saradnje koja bi doprinijela razvoju i modernizaciji, te obogaćivanju ponude sarajevske Pionirske doline. Prema riječima direktora Bešlića osim Pionirske doline na današnjem sastanku bilo je riječi o načinima edukacije, razmjene znanja i dodatnog stručnog osposobljavanja radnika preduzeća Park koji se bave rasadničkom proizvodnjom, radnika koji rade na održavanju i zaštiti javnih zelenih površina, zaposlenih za brigu i održavanje Pionirske doline, ali prije svega neophodno je uspostaviti saradnju između preduzeća koja u Turskoj, prije svega Istanbulu uređuju zelene površine i okoliš.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba