You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Počela sezona velikog čišćenja i uređenja površina u KS

Počela sezona velikog čišćenja i uređenja površina u KS

U velikoj proljetnoj akcija čišćenja, uređenja i ozelenjavanja javnih površina u Sarajevu koja je počela jutros na Darivi, učestvuje i preduzeće Park koje je zaduženo za održavanje 3 miliona metara kvadratnih javnih zelenih površina u Kantonu Sarajevo. Iako su ekipe sa ovim zadatkom već od ranije na terenu, od jutros se krenulo u pojačanom sastavu, a prema riječima Adisa Bešlića direktora preduzeća Park, ekipe su pojačane sa dodatnih 100 ljudi, koje je putem projekta “Javni radovi” ovo preduzeće angažiralo sa evidencije Službe za zapošljavanje KS. Inače preduzeće Park u narednim mjesecima na tim poslovima i dodatno će povećati taj broj sa još 76 lica.Sve ekipe Parka sa pojačanom radnom snagom radit će tokom ljetne sezone na hortikuturnom uređenju javnih zelenih površina u KS, a uporedu će u okviru velike akcije biti realizirani značajni projekti s ciljem oplemenjivanja i dodatnog ozelenjavanja sarajevskih parkova, šetališta, površina unutar blokovskog zelenila. Tako će već za dva dana biti ozvaničen i početak velikog projekta Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, odnosno Vlade KS sa preduzećem Park na ozelenjavanju, odnosno rekonstrukciji javnih zelenih površina i sadnji novih sadnica. Sporazum o realizaciji Projekta čija vrijednost je 200.000 KM potpisat će direktor Adis Bešlić i ministar Enver Hadžiahmetović, uz prisustvo premijera KS Edina Forte. U okviru Akcije ekipe preduzeća Park u sklopu svojih aktivnosti radit će i na dodatnom hortikuturnom uređenju i unapređenju površina i dvorišta ustanova i institucija socijalne zaštite koja se nalaze u nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica. Već sutra počinju i te aktivnosti i to u dvorištu Gerontološkog centra u Nedžarićima. Početak radova ozvaničit će osim direktora Bešlića i ministra Hadžiahmetovića i ministrica Ivana Prvulović, jer projekat zajednički realiziraju dva ministarstva i preduzeće Park.U Velikoj akciji jutros početoj u KS osim preduzeća Park učestvuju i preduzeće Rad, te KJU za zaštićena prirodna područja Sarajevo.Opširnije na:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=309164624731256&id=100069131623083

Aldijana Hamza
https://www.park.ba