You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Dnevni rezultati održavanja zelenih površina preduzeća Park u sedma općina KS

Dnevni rezultati održavanja zelenih površina preduzeća Park u sedma općina KS

Završnicu radne sedmice ekipe preduzeća Park obilježile su današnjim komunalnim čišćenjem javnih zelenih površina u više od 100 sarajevskih ulica, naselja, trgova, parkova, a u nešto manje od 30 ulica i naselja vršeni su hortikulturni poslovi. To u konačnici u toku ove sedmice podrazumijeva uređenje, kako u smislu očuvanja komunalne čistoće i tako i hortikuturnog uređenja u više od 650 ulica i naselja na području sedam sarajevskih općina KS, u kojima je preduzeće Park zaduženo za održavanje ukupno 2,9 miliona metara kvadratnih javnih zelenih površina. Današnje aktivnosti na hortikuturnom, jesenjem održavanju ekipe preduzeća Park realizirale su u sljedećim ulicama i naseljima:
🍀 Centar i Stari Grad- mašinska košnja trave realizirana je na zelenim površinama u ulici Jukićeva. Kod Starog hrama u ulici Mula Mustafe Bašeskije dio jedinice bio je ispomoć jedinici za njegu i njegu stabala u poslovima orezivanja i oblikovanje krošnji.
🍀 Novo Sarajevo- mašinska košnja u okviru posljednjeg ovosezonskog cikulsa uređenja travnatih površina uz paralelno čišćenje i uklanjanje otpada sa staza i platoa realizirana je u ulicama Envera Šehovića, Alojza Benca i Ferde Hauptmana.
🍀Novi Grad- u ulicama Hasana Sućeske, Aleja Bosne srebrene i na Teheranskom trgu rađeno je orezivanje žive ograde i priprema za zimski period. Uporedo su izvršeni i poslovi mašinske košnje trave, te čišćenje otpada sa pješačkih staza i pločnika uz te površine.
🍀 Ilidža- u banjskim parkovim izvršena je sadnja sezonskog cvijeća u cvjetne gredice. U naselju Saraj polje ova jedinica radila je mašinsku košnju trave, iako to naselje pripada općini Novi Grad. Mašinsko uređenje travnjaka urađeno je u naselju Hrasnica, a u ponedjeljak na ovim površinama bit će izvršeni poslovi prikupljanje biootpada sa pokošenih travnjaka, te čišćenje staza i pločnika.
🍀 Igman i Bjelašnica- redovno održavanje površina u okviru Programa redovnog održavanja.
🍀 Vogošća- u ulici Tome Mendeša izvršeno je mašinsko uređenje i košnja trave na površinama obuhvaćenim Programom. Uporedo su vršeni i poslovi izgrabljivanja, te utovara i odvoza biootpada. Dio ekipe bio je ispomoć jedinici za njegu i zaštitu na poslovima orezivanja i zaštite stabala u naselju Malešići.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba