You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Preduzeće Park u saradnji sa resornim Ministarstvom uređuje dvorišta odgojno-obrazovnih ustanova u KS

Preduzeće Park u saradnji sa resornim Ministarstvom uređuje dvorišta odgojno-obrazovnih ustanova u KS

U ponedjeljak ujutro sadnjom novih mladih stabala i drugim hortikuturnim radovima u dvorištu vrtića “Ljiljani” u Vogošći počet će akcija uređenje prostora u i oko 14 odgojno- obrazovnih ustanova odnosno škola i vrtića u Kantonu Sarajevo. O realizaciji ovog projekta, koji počinje za tri dana, a završava krajem godine, danas su Enver Hadžiahmetović, kantonalni ministar komunalne privrede i Adis Bešlić, direktor preduzeća Park potpisali “Sporazum o uređenju okoliša unutar i oko odgojno-obrazovnih ustanova u KS”.
Danas potpisanim sporazumom definirano je da preduzeće Park novim sadnim materijalom, posebno sadnicama stabala i ukrasnog grmlja, te hortikulturnim uređenjem u naredna dva mjeseca urede školska dvorišta i to: OŠ”Hrasno” u Novom Sarajevu, OŠ” Ćamil Sijarić” u Novom Gradu, OŠ”Zajko Delić” u Vogošći, OŠ”Kovačići” u Novom Sarajevu, OŠ” Hilmi ef. Šarić” u Tarčinu (Hadžići), OŠ”Osman Nuri Hadžić” i OŠ” Aleksa Šantić” u Novom Gradu, OŠ”Šesta osnovna škola” na Ilidži, OŠ”Stari Ilijaš” u Ilijašu, Srednjoškolski centar u Hadžićima, OŠ” Vrhbosna” u Starom Gradu, OŠ”Mustafa Busuladžić” u Novom Gradu i dva vrtića pri JU “Djeca Sarajeva” odnosno Vrtić “Dječiji grad” u Novom Gradu i Vrtić “Ljiljani” u Vogošća iz čijeg dvorišta i počinje akcija.
Uređenje dvorišta novim sadnicama i hortikuturnim radovima dio je posebnog Programa Vlade KS za unapređenje inkluzije u Kantonu Sarajevo. Radove na uređenju dvorišta vrtića, osnovnih i srednjih škola finansirat će Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, a u potpunosti će ih u roku od 60 dana izvršite ekipe preduzeća Park. Današnjem potpisivanju sporazuma prisustvovao je i Enes Kazić, izvršni direktor Sektora održavanja zelenih površina čije će ekipe održavanja izvršavati hortikulturne radove čišćenja i uređenja, te pripreme dvorišnih prostora za sadnju novih stabala, grmlja i drugog zelenila. Značaj cijelog projekta u okviru kojeg će najveću dobrobit imati djeca i mladi čija će školska dvorišta biti uređena, bogata zelenilom i koja će školske odmore provoditi u uređenim ambijentima, jeste i činjenica da će ekipe Parka za navedene radove u 14 dvorišta odgojno- obrazovnih ustanova koristiti rasadnički materijal iz vlastite proizvodnje u Nedžarićima i Sokolović Koloniji. Radovi dogovoreno je danas počinju odmah u ponedjeljak iz Vogošće a u toku dva mjeseca, sve do 31. decembra ekipe preduzeća Park bit će na području svih devet općina u KS, kako je i određeno odabirom škola.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba