You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Rukovodstvo preduzeća Rad u posjeti upravi preduzeća Park, sve spremno za zimsku sezonu

Rukovodstvo preduzeća Rad u posjeti upravi preduzeća Park, sve spremno za zimsku sezonu

KJKP Park i KJKP RAD Sarajevo spremni su za zimsku sezonu, raspoloživa radna snaga i mehanizacija izvršili su potrebne pripreme, a obezbijeđene su dovoljne količine posipnog materijala za sprječavanje poledice zaključak je današnjeg sastanka rukovodstva ova dva komunalna preduzeća na sastanku održanom u prostorijama preduzeća Park. Adis Bešlić, direktor preduzeća Park i izvršni direktori Enes Kazić i Amer Mudželet bili su domaćini kolegama i to v.d. direktorici Veri Arnautović, te v.d.izvršnim direktorima Nijazu Salamoviću i Fahrudinu Tinjaku iz preduzeća Rad, a povod je nastupajuća zimska sezona i zajednička saradnja ova dva preduzeća u mjesecima koji slijede. Na današnjem sastanku dva preduzeća čije nadležnosti se ogledaju u održavanju i uređenju javnih površina u Kantonu Sarajevo bila je i priprema nove poslovne sezone koja je na pragu, te potreba za jačom institucionalnom podrškom i saradnjom s ovim preduzećima koja u Sarajevu su zadužena za sve što čini čistoću i ljepotu, estetiku iz zajedničke komunalne oblasti. Rukovodstva preduzeća Parka i Rada razmijenili su i informacije o projektima i rezultatima vanrednih akcija koje su tokom ljeta, a bilo ih je pet, zajedno ili uporedo realizirala. Riječi je bilo i o poteškoćama s kojima se komunalna preduzeća susreću na terenu, činjenici da još uvijek komunalni otpad biva odlagan na zelenim ili asfaltnim površinama, stazama, trotoarima, utrošku radnih sati na taj posao. Bilo je riječi i o raspoloživim kapacitetima i potrebama za radnom snagom, novim programima angažmana radne snage, prosječnoj starosti uposlenika, amortizaciju opreme, programima edukacije radnika i razmjene iskustava. Obje uprave preduzeća, koji su sinonim komunalne djelatnosti u našem gradu, saglasne su da ovogodišnja praksa razmjene dnevnih planova, gdje košnju i hortikulturne radove na terenu narednog dana je pratila higijena betonskih i asfaltnih podloga se pokazala kao pravi model rada i da su građani prepoznali tu saradnju. Prema riječima direktora Bešlića kolege iz preduzeća Rad iskazale su spremnost ovogodišnjeg sveobuhvatnijeg učešća u programu “Zimska čarolija u Pionirskoj dolini” koju za decembar i januar priprema za sve posjetioce preduzeće Park u popularnoj porodičnoj oazi. Dogovor je i da kolege iz dva preduzeća intenziviraju saradnju na izradi novih Programa za poslovnu 2023. godinu i projekata, te akcija koje će, ako je suditi po ovoj godini, početi već u februaru naredne godine. Do tada, u naredna četiri mjeseca, ekipe oba preduzeća činiti će zimske službe na terenu, te posebnu pažnju kao i do sada posvetiti zaštiti komunalne čistoće i uljepšavanju Sarajeva, kako tokom zime tako i novogodišnjih i vjerskih praznika koji nam se bliže.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba