You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Uprava preduzeća Park održala sastanak sa ministrom MUP-a KS

Uprava preduzeća Park održala sastanak sa ministrom MUP-a KS

Sastanak i posjeta ministra MUP-a KS Admira Katice preduzeću Park, kojeg su danas u upravnoj zgradi ugostili direktor Adis Bešlić i izvršni direktori Enes Kazić i Amer Mudželet zajednička je inicijativa preduzeća Park i MUP-a KS, s osnovnom temom pojačana sigurnost i zajednička zaštita dječjih i sportskih igrališta u KS, na kojima naša djeca rastu, razvijaju se, igraju i borave. Poznata je činjenica da preduzeće Park u nadležnosti održavanja- sanacije oštećenja i nadzora ispravnosti dječjih i sportskih igrališta ima više od 200 takvih sadržaja u KS. Nažalost poznata je i činjenica da igrališta i površine namijenjene djeci sve više su na meti vandala, da se zbog toga dešavaju i nesretni događaji i povrede, da se budžetski novac kontinuirano umjesto i gradnju novih ulaže u sanaciju oštećenih, polomljenih i uništenih dječjih sprava, koje nakon vandalizma su ustvari i najveća opasnost za djecu. Tim povodom direktor Bešlić na današnjem sastanku zamolio je ministra Katicu da osim ekipa preduzeća Park koje vrše nadzor i pregled stanja ispravnosti, pripadnici MUP-a također budu podrška ekipama na terenu tokom dana, a posebno noćnih sati kada su igrališta okupljališta raznih grupa i kada se najčešće vandalizam i dešava. Uprava preduzeća Park informisala je ministra Katicu koliko finansijskih sredstava je do sada uloženo u obnovu polomljenog mobilijara, te o činjenici da na dvije desetine lokacija u Sarajevu vandalizam je češće zastupljen nego na drugim dječijim i sportskim igralištima. Pojačan nadzor i pripadnika policije, osim radnika Parka, značio bi prije svega veću sigurnost djece, zaštitu njihovog zdravlja, ali i uštedu novca, te njegovo ulaganje u modernizaciju i izgradnju novih.Ministar Katica pohvalio je rad preduzeća Park i u drugim segmentima i djelatnostima, posebno kada je u pitanju, održavanje javnih zelenih površina u KS, a interesirao se i o projektima obnove i sadnje novog zelenila, te podržao inicijativu da policija i uposlenici preduzeća Park u narednom periodu pojačaju i nadzor zaštite parkovskih i zelenih površina, kao javnog dobra svih nas, od uništavanja. Upoznala je uprava preduzeća Park ministra Katicu i s novim projektima koji su gotovi, kao i Programom redovnog održavanja koji je gotovo finaliziran, a podrazumijeva održavanje i zaštitu javnih zelenih površina u KS u 2023. godini. Ministar Katica će tražiti od policijskog komesara da policija i tokom manifestacijskih dana koji se pripremaju u Pionirskoj dolini i zoo vrt od polovine decembra pa sve do kraja januara pojača i svoje prisustvo na saobraćajnicama uz zoološki vrt kako bi sigurnost pješaka, posjetilaca do ulaza i nazad, a uglavnom su to djeca i porodice s djecom, bila na najvišem nivou.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba