You are here:
  • Home
  • Novosti
  • KJKP”Park”d.o.o. Sarajevo od januara vrši održavanje javne rasvjete u svih devet općina KS

KJKP”Park”d.o.o. Sarajevo od januara vrši održavanje javne rasvjete u svih devet općina KS

Zaključkom Vlade KS od januara 2023. godine KJKP”Park”d.o.o. Sarajevo ovlašteno je i jedino zaduženo preduzeće za održavanje ispravnosti sistema javne rasvjete na području svih devet općina u Kantonu Sarajevo. Tokom 2022. godine preduzeće Park bilo je nadležno za održavanje javne rasvjete u šest kantonalnih općina, dok su održavanje u općinama Novi Grad, Ilijaš i Hadžići do konca decembra vršili drugi izvođači.
S obzirom da KJKP”Park”d.o.o.Sarajevo ima kapacitet, tehnički je opremljeno, raspolože adekvatnom mehanizacijom i ima specijalizirani tim, odnosno radnu snagu Vlada KS odlučila je ove godine taj posao za područje cijelog Kantona u potpunosti povjeriti ovom preduzeću. Zaključak Vlade temelji se i na činjenici da Park djelatnost održavanja javne rasvjete, u većem ili manjem obimu za potrebe Kantona Sarajevo, obavlja već nekoliko godina. Ekipe Parka već su preuzele kompletan posao i dnevno je na terenu po nekoliko ekipa sa zadatkom riješiti u što kraćem roku sve pristigle zahtjeve za popravku i otklanjanje kvarova na javnoj rasvjeti.
Prijavu kvara na sistemu javne rasvjete građani prijavljuju Centru za nadzor i upravljanje javnom rasvjetom KS koje djeluje pri Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS. Prijava kvara može se izvršiti na dva načina i to telefonski na broj 033/562-242. Već drugu godinu u funkciji je i mogućnost prijave kvara putem online platforme istaknute na zvaničnoj web stranici Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, u čijoj nadležnosti i jeste postojeća mreža i održavanje javne rasvjete u KS.
Prijave kvara putem online platforme: http://rasvjeta.ks.gov.ba/rasvjeta_kvar/prijava_kvara.php moguće je vršiti 24 sata dnevno tokom cijele sedmice. Centar zaprimljenu prijavu kvara u vidu radnog naloga putem Ministarstva izdaje preduzeću Park, kao ovlaštenom izvođaču radova, koje na osnovu istog vrši intervencije na terenu. Parkova jedinica za održavanje javne rasvjete inače po nalogu Ministarstva vrši i intervencije na instalacijama i infrastrukturi sistema javne rasvjete u smislu izmiještanja ili sličnih radova na podzemnim instalacijama, stubovima javne rasvjete i slično. Kontrola i nadzor izvršenih radova u nadležnosti je Ministarstva.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba