You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Aktivnosti preduzeća Park u okviru proljetne akcije “Sarajevo 2023”

Aktivnosti preduzeća Park u okviru proljetne akcije “Sarajevo 2023”

Proljetna akcija pod nazivom “Sarajevo 2023″ jutros je smotrom radnih ekipa i mehanizacije sarajevskih komunalnih preduzeća počela iz Starog Grada, a nakon prvog dana rezultati rada ekipa preduzeća Park već su vidljivi na terenu i broje se u više od 5.500 kvadratnih metara pokošenih i uređenih zelenih površina u ovom dijelu Sarajeva. U Aleji ambasadora nakon postrojavanja ekipa preduzeća Park, Rad, JU”Zaštićena prirodna područja”, Vodovoda i kanalizacija, te Pokopa, a o organizaciji i pod rukovodstvom Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS počeli su obimni radovi kojima su obuhvaćene površine i javni prostori koji inače nisu u redovnom programu održavanja. Na koncu prvog dana ekipe preduzeća Park sumirale su i rezultate košnje trave i uklanjanja samoniklog rastinja, prikupljanja i odvoza biootpada, te čišćenja otpada sa staza, pločnika, platoa i prvih 5.500 kvadratnih metara površina već su očišćene od trave i biootpada i to na području Darive, te na području Babića bašče i Popovog gaja. Akciju i aktivnosti komunalnih preduzeća u organizaciji Vlade KS i resornog ministarstva podržala su i kantonalne općine, a jutros su u koordinaciji sa predstavnicima Općine Stari Grad uređeni prioriteti u ovim starogradskim dijelovima. Akcija se nastavlja i dalje i trajat će sve do 08.juna 2023. godine. Prema operativnom planu za više od 40 dana koliko će akcija trajati cilj je urediti i očistiti, te za sezonu pripremiti sve površine u Kantonu Sarajevo koje Općine i MZ mapiraju kao prioritet u zaštiti komunalne čistoće. Aktivnosti preduzeća Park u okviru akcije sutra se u Starom Gradu nastavljaju u MZ Logavina, Medrese i Sedrenik, a akcija će u ovoj općini trajati sve do petka 29. aprila. U prvim danima maja akcija počinje i na području Centra, a potom u Novom Sarajevu, Novom Gradu, Ilidži, Vogošći, Ilijašu, Hadžićima, a 8.juna završava u općini Trnovo. Cilj je koncem aprila, tokom maja i početkom juna ukloniti divlje deponije, kabasti otpad, očistiti i oprati javne prometne površine, očistiti slivnike, rešetke i otvore odvodnje u svih devet sarajevskih općina, a preduzeće Park vršiti će košnju trave i uređenje, orezivanje i oblikovanje stabala na prostorima koje kandidiraju općine, a koji nisi obuhvaćeni redovnim Programom. Bit će izvršena i košnja i uređenje gradskih grobalja, te zaštićenih parkova i šetališta. Uporedo s akcijom “Sarajevo 2023” preduzeće Park vršiti će i sve svoje druge poslove i uređenje javnih zelenih površina, u svojoj nadležnosti, a koje su obuhvaćene redovnim Programom održavanja.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba