You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Parkova jedinica uređuje prostor oko 45 objekata BH Telecoma

Parkova jedinica uređuje prostor oko 45 objekata BH Telecoma

Parkova jedinica za uređenje postojećih i izgradnju novih zelenih površina ovih dana uređuje vanjske površine i prostore uz objekte BH Telecom-a na 45 lokacija u blizini Sarajeva i okolnim planinskim područjima.
Naime preduzeće Park u svom sastavu ima jedinicu koja vrši izgradnju novih, rekonstrukciju i uređenje postojećih zelenih površina koja u ljetnom periodu nudi i usluge košnje trave i uklanjanja samoniklog rastinja. Upravo ova ekipa potpomognuta mehanizacijom je na terenu i vrši poslove čišćenja korova, biootpada, košnju trave i orezivanje samoniklog rastinja u okviru prostora i površina uz objekte firme BH Telecom. Opremljenost i spremnost ove jedinice da izvrši svoje zadatke pokazala se kao ključna jer većina, ovih objekata nalazi se na najvišim planinskim i brdskim uzvišenjima i bez obzira na vrlo nepristupačne staze radnici Parka stižu do odredišta bez većih problema.
Do sada su od korova, trave i drugog otpada očišćeni objekti koji se nalaze na Palama, Sokocu, u Knežini, Podgrabu, Sumbulovcu, Ulogu, Han Derventi, Podžeplju, Stambolčiću i Kopitu. Narednih dana ekipe Parka na isti način uredit će i druge objekte BH Telecoma. Između ostalog to su na Jahorini, na Vracama, Pašinom brdu, Brezovači, u Ljubini, Malešićima, Mostarskom raskršću, Velešićima. Ukupno će za dvadesetak dana biti uređeno ukupno 45 lokacija.
Usluge uređenja površina, rekonstrukcije, obnove, izgradnje, sadnje novog zelenila, izgradnju pješačkih staza staza i slično preduzeće Park nudi i drugim licima i privrednim subjektima, a dovoljno je samo da nam se obratite pitem e-maila: projektovanje@park.ba, info@park.ba ili faxa: 033/560-561.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba