You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Ekipe Parka danas hortikulturno uređuju 26 sarajevskih lokacija

Ekipe Parka danas hortikulturno uređuju 26 sarajevskih lokacija

Pretposljednju radnu sedmicu jula radnici preduzeća Park zaduženi za održavanje javnih zelenih površina završavaju hortikulturnim uređenjem i čišćenjem 26 lokacija, čime je ukupni sedmični broj veći od 100. Nastavljena je košnja trave na Koševskom brdu, danas ponovo započeta i na Višnjiku, te u ulici Marcela Šnajdera. U toku su i radovi na orezivanju nižih stabala do pet metara visine, u ulici Kranjčevićeva, a u Zmaja od Bosne i žive ograde. Cvjetne gredice i dekoracije na zelenim površinama kod malog sebilja i u parku kod Alipašine džamije danas će biti očišćene od korova i otpada. Ekipe zadužene za područje Novog Sarajeva danas užurbano rade na osam lokacija, a jedan od današnjih zadataka nakon jučerašnje košnje jeste i očistiti otpad sa parkovskih staza i platoa na dječjim igralištima na području ove općine. Mašinski kose i travu u ulicama Avde Smajlovića, Nedima Filipovića i u Aleji lipa, a u naselju Grbavica I orezuju živu ogradu. Čišćenje korova i otpada, te uređenje zemljišta uz sadnice ukrasnog grmlja i ruža vrše na Čengić Vili, u zelenom pojasu uz glavnu gradsku sabraćajnicu i na Trgu heroja. Čišćenje otpada sa parkovskih staza i platoa u toku je i u Novom Gradu, u naselju Alipašino polje (A faza), gdje se radi i mašinska košnja trave na zelenim površinama. U ulicama Bajrama Zenunija i Ante Babića u toku je orezivanje nasada žive ograde, a plijevljenje korova i uređenje zemljišta u ružičnjacima u Bulevaru Meše Selimovića. U toku su i hortikulturni radovi na površinama u nadležnosti ovog preduzeća na Igmanu i Bjelašnici. Mašinska košnja trave, kao i čišćenje otpada sa parkovskih staza danas je nastavljena u naselju Hrasnica u općini Ilidža, a u Pejtonu orezivanje žive ograde. Ekipa zadužena za područje Vogošća danas hortikultuno uređuje pet lokacija. U MZ Svrake, na Kobiljoj glavi i u Blagovcu pomoću mašina kose i uređuju travnjake na zelenim površinama u nadležnosti Parka, a u Igmanskoj ulici i Parku penzionera uređuju zemljište i čiste biootpad iz ružičnjak.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba