You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Ekipa Parka danas hortikulturno uređuju 20 lokacija

Ekipa Parka danas hortikulturno uređuju 20 lokacija

Tokom avgusta prioritetni zadatak ekipa preduzeća Park zaduženih za hortikulturno i higijensko održavanje javnih zelenih površina jeste pokositi travu i urediti travnjake, orezati ukrasno grmlje, očistiti korov iz cvjetnih gredica, urediti zemljište, očistiti otpad sa parkovskih staza, platoa i stepeništa. Na današnjem programu je dvadeset lokacija na kojima ekipe Parka rade hortikulturno uređenje, a na više od 80 lokacija istovremeno se radi higijena, odnosno prikupljanje komunalnog smeća, ostavljenog otpada i slično. Ekipe zadužene za područje Novog Sarajeva su u Hrasnom, Gornjim Pofalićima i Velešićima gdje vrše mašinsku košnju trave, a u naselju Grbavica II orezivanje žive ograde. Na području Centra u toku je košnja trave na javnim zelenim površinama i prikupljanje biootpada u Malom i parkovima Koševo I i II. Današnji zadatak ove radne jedinice jeste i uređenje cvjetnih gredica, pa ekipe Parka čiste korov i uređuju zemljište uz zasađeno cvijeće na Trgu Prvog korpusa Armije RBiH, na zelenim površinama kod Alipašine džamije i u Koševu. U Novom Gradu danas je posebna pažnja posvećena naselju Čengić vila, a u toku je košnja i uređenje travnjaka, te čišćenje otpada sa parkovskih staza i platoa. Mašinsko uređenje travnjaka i čišćenje otpada sa parkovskih staza u banjskim parkovima, na velikoj zelenoj površini uz desnu obalu rijeke Željeznice između dva mosta i u naselju Lužani na Ilidži. Orezivanje žive ograde ova ekipa Parka radi u naselju Pejton. Po Programu održavanja u toku je i uređenje određenih površina na području Igmana i Bjelašnice. U Vogošći ekipe ovog preduzeća u ulicama Skendera Kulenovića i Remzije Veje vrše krošnju trave, prikupljanje i odvoz otpada, te uređenje zemljišta uz sadnice, kao i orezivanje žive ograde. I Parkova jedinica zadužena za njegu i orezivanje stabala danas je na tri lokacije u KS i to u Velikom i Malom parku, te u Vogošći u Jošaničkoj ulici gdje orezuju i njeguju velika i odrasla stabla.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba