You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Abdurahmanović direktor, Mačkić i Čustović izvršni direktori preduzeća „Park“

Abdurahmanović direktor, Mačkić i Čustović izvršni direktori preduzeća „Park“

Edin Abdurahmanović, na poziciji direktora, te Goran Mačkić i Adnan Čustović, kao izvršni direktori novoimenovana su Uprava, koja će kako je odlučio Nadzorni odbor, rukovodit preduzećem Park sljedeće četiri godine. Na poziciju direktora Edina Abdurahmanovića Nadzorni odbor imenovao je na svojoj 10. sjednici, na kojoj je također Gorana Mačkića imenovao za izvršnog direktora za održavanje javnih zelenih površina, a Adnana Čustovića za izvršnog direktora za proizvodnju, inženjering i kapitalne investicije. Edin Abdurahmanović svoj dosadašnji gotovo dvadesetogodišnji poslovni angažman i radno iskustvo stekao je u realnom sektoru i vlastitim biznisima. Od juna prošle godine do sada u preduzeću Park obavljao je poziciju vršioca dužnosti direktora. Goran Mačkić također je decenijsko radno iskustva stekao u realnom sektoru, ali i preduzećima u državnom vlasništvu. Od novembra prošle godine rukovodi Parkovim Sektorom zaduženim za održavanje javnih zelenih površina kao vršilac dužnosti. Adnan Čustović najduži period svog dosadašnjeg radnog iskustva također ima u realnom sektoru, a bio je zaposlen i u privrednim subjektima koja se bave proizvodnjom i investicijama. Kao vršilac dužnosti od septembra prošle godine u preduzeću Park rukovodi Sektorom za proizvodnju, inženjering i kapitalne investicije na čije čelo je sada imenovan. Imenovanjem direktora i izvršnih direktora nakon više od godinu formirana je i uprava preduzeća Park, kojoj je upravo povjeren četverogodišnji mandat i rukovodstvo. Kako je istakao direktor Abdurahmanovića, povodom imenovanja, realizacija određenih ideja i projekata koje je u toku vršenja dužnosti direktora i izvršnih direktora u Parku, tokom druge polovine prošle godine, započela ova tročlana uprava uspješno je izvršena. Najznačajnije je ipak da je u tom periodu riješen gorući problem vezan za blokadu računa Preduzeća izazvan tužbom devet radnika u iznosu od 1.280.000 KM, te da je Park, od juna do decembra na sarajevskim zelenim površinama zasadio blizu 900 novih stabala, u okviru nekoliko projekata. Preduzeće Park od marta ove godine u okviru aktivnosti i mjera tokom pandemije korona virusa, a i poslije radilo je još intenzivnijim tempom, a komunalna čistoća zadržana je na značajnom nivou i to u periodu kada su pojedina preduzeća zaustavljala svoj rad. Rezultati rada Parka prepoznati su i pohvaljeni od strane građana, a njihov sud je najbitniji, jer oni su direktni korisnici naših usluga. Intenzivniji trend, prema najavama Abdurahmanovića i izvršnih direktora bit će nastavljen i u narednim mjesecima, a već je spreman veći broj novih projekata i aktivnosti s ciljem da „Park“ bude preduzeće koje stvara nove vrijednosti u KS. Raditi će se usporedo i analiza, te otklanjanje zatečenih problema i poteškoća. Međutim očekuje se i veća institucionalna podrška preduzeću koje javne zelene površine u Sarajevu održava više od šezdeset godina.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba