You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Preduzeće Park rekonstruiše uništeni travnjak u Spomen parku Vraca

Preduzeće Park rekonstruiše uništeni travnjak u Spomen parku Vraca

Travnjak uz tvrđavu na Spomen parku Vraca više nije uništen i devastiran, jer upravo ovih dana radnici Parka rade na njegovoj rekonstrukciji i sjetvi nove trave. Riječ je o rekonstrukciji 800 metara kvadratnih površine na kojoj je nekad bio travnjak, ali je vremenom uništen. Ekipe Parka sa mehanizacijom izvršile su uklanjanje uništenog travnjaka, prihranu zemljišta, nivelaciju i ovih dana bit će urađena svjetva nove trave. U rasadniku preduzeća Park u Sokolović Koloniji izvršena je i proizvodnja travnog busa namijenjenog za rekonstrukciju i obnovu uništenog dijela travnjaka na kaskadama u desnom dijelu Spomen parka. U toku naredne sedmice radnici Parka će izvršiti rekonstrukciju i tog dijela, koji podrazumijeva uklanjanje uništenih dijelova, prihranu zemljišta i postavljanje travnog busa, čime će ovaj dio Spomen parka dobiti potpuno novu travnatu površinu. Svi navedeni radovi dio su rekonstrukcije i hortikulturnog uređenja dijela zelenih površina Spomen parka Vraca koje je u junu preduzeće Park započelo u saradnji i kroz projekat koji zajedno realiziraju Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS, a podržan je i od strane Grada Sarajeva i Općine Novo Sarajevo. Tada je urađeno čišćenje i orezivanje samoniklog rastinja na zelenim površinama, sadnja novih stabala, orezivanje i sječa postojećih velikih i rizičnih stabala, sadnja ukrasnog grmlja, čišćenje biootpada uz odvodnih kanala. Urađena je i zamjena drvenih štafli na 20 parkovskih klupa, te postavljanje novih 10 parkovskih korpi za sitni otpad. Tada je pokošena trava i na 14.000 metara kvadratnih travnjaka. Obaveza preduzeća Park, u ovoj fazi projekta je i tokom jeseni izvršiti još jednu košnju i odvoz biootpada sa tih površina.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba