You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Na programu rada ekipa Parka danas 21 nova lokacija

Na programu rada ekipa Parka danas 21 nova lokacija

Za izgled, uređenost i hortikulturne ljepote javnih zelenih površina, određenih Programom održavanja kao projektom koji se realizira tokom cijele godine, zaduženi su radnici preduzeća Park. Ekipe Parka zadužene za održavanje gotovo 3 miliona kvadratnih metara zelenih površina svaki radni dan, a vrlo često i vikendima, istovremeno rade u četiri gradske i još tri kantonalne općine. Svaki dan urede oko 120 lokacija, a od toga 20 hortikulturno i na 100 izvrše higijenu i uklanjanje otpada. Danas hortikulturno uređuju ukupno 21 lokaciju. U Centru mašinski kose travu u ulicama Patriotske lige, Marcela Šnajdera, Asima Ferhatovića, a uređuju i festivalsku lokaciju, popularno ljetno kino “Metalac”. Na Višnjiku i u Patriotske lige vrši se orezivanje žive ograde. Ekipe iz Novog Sarajeva danas su raspoređene u ulici Hamdije Čemerlića, a uređeni travnjaci rezultat su mašinske košnje i predanog rada. Ujedno vrše i čišćenje otpada sa parkovskih staza i platoa. U Hrasnom dio ove ekipe radi orezivanje žive ograde. U Novom Gradu započeo je novi ciklus košnje travnjaka uz glavnu saobraćajnicu, a danas je u toku i orezivanje ukrasnog grmlja, okopavanje i čišćenje korova iz cvjetnih gredica i ružičnjaka u Bulevaru Meše Selimovića. Mašinama radnici Parka uređuju travnjake i čiste staza i uz saobraćajnicu od Nedžarića do Dobrinje. Dio ekipe je i u naselju Dobrinja C5 i rade iste poslove. Ekipe Parka danas košnju trave i čišćenje otpada rade i u Saraj polju. Na Ilidži, u Pejtonu uređuju živu ogradu, a čiste i površine na Bjelašnici i Igmanu. U Vogošći ekipe Parka danas kose travu i čiste biootpad u ulicama Vogošćanskih odreda i Partizanski odred Zvijezda, a u Feriza Merzuka orezuju i uređuju ukrasno grmlje.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba