You are here:
  • Home
  • Novosti
  • U drugoj polovini septembra Park započinje jesenju akciju uređenja zelenih površina

U drugoj polovini septembra Park započinje jesenju akciju uređenja zelenih površina

Prve septembarske dane ekipe Parka zadužene za održavanje javnih zelenih površina koriste za završno ljeto uređenje gradskog zelenila, jer od druge polovine ovog mjeseca počet će jesenji radovi. Košnja trave, orezivanje grmlja i žive ograde, uklanjanje korova i obrada zemljišta u cvjetnim gredicama i ružičnjavima još uvijek je prioritet, jer uskoro počinju jesenje pripreme za završetak vegetativna faza drveća i biljaka, a cvjetne gredice uskoro će dobiti i novo sezonsko cvijeće. Naime za manje od 20 dana u Parkovom rasadniku u Nedžarićima bit će završena proizvodnja i uzgoj sezonskog, novogodišnjeg cvijeća koje od tada, shodno odgovorima općina i usaglašavanja lokacija, Park može početi saditi u gredice u parkovima i na javnim površinama. Dok traju pripreme za početak jesenjih radova, Parkove ekipe ujedno na terenu hortikulturno urede u prosjeku po dvadeset lokacija, a higijenu izvrše u blizu 100 ulica, parkova i većih zelenih površina.
Danas je u Centru obavljano uklanjanje korova, te okopavanje zemljišta u ružičnjacima, a uz šetalište pored Olimpijske dvorane “Juan Antonio Samarnch” košnja trave i prikupljanje biootpada. Ekipe iz Novog Sarajeva na tri lokacije i to u ulicama Zmaja od Bosne, Put života i Hamdije Čemerlića orezivale su i uređivale živu ogradu. Dio ove ekipe bio je i u Bulevaru Meše Selimovića sa zadatkom pokositi i od trave očistiti sve zelene površine uz glavnu saobraćajnicu. Ekipe iz Novog Grada na tri lokacije radile su košnju trave i to na Mojmilu, gdje su radili i jučer, u ulici Safeta Hadžića, te u Prijedorskoj. Na ovom lokalitetu dio radnika bio je angažiran i da uredi i oreže živu ogradu. Ekipe Parka zadužene za područje Ilidže već polako pripremaju biljke za nadolazeći period pa su danas u Hrasnici započeli i orezivanje manjih i novih grana sa zelenila i drveća u ovom naselju. U istom naselju bili su i radnici s mehanizacijom koji su radili košnju trave, kao i čišćenje parkovskih staza. Kobilja glava i naselje Barica u Vogošći današnje su lokacije na kojima su košnju trave, čišćenje i odvoz biootpada radile ekipe Parka zadužene za ovu kantonalnu općinu. U ulici Tome Mendeša rađeno je orezivanje i oblikovanje žive ograde. Na Igmanu i Bjelašnici i danas su bili radnici Parka sa zadatkom da urede i očiste pojedine lokacije i u općini Trnovo na kojima nadležnosti ima ovo preduzeće.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba