You are here:

Ulica Srđana Aleksića

Ulica Srđana Aleksića u Novom Gradu, odnosno dio od raskrsnice sa Bulevarom Meše Selimovića u pravcu novoformiranog naselja, Olimpijskog bazena i Istiklal džamije uskoro će imati drvored od 40 stabala. Pripreme za sadnju nove aleje ekipe preduzeća Park već su počele na terenu i rade uređenje zemljišta, ali i rekonstrukciju travnjaka. Naime zeleni pojas između kolovoznih traka uskoro će krasiti novi travnjak i to 1.100 kvadratnih metara površine. U toku su radovi na nivelaciji zemljišta, prihrani i sjetvi trave. Ujedno se radi i priprema terena za sadnju drvoreda, koji će se sastojati od po 20 stabala s lijeve i desne strane saobraćajnice. Sve radove na hortikulturnom uređenju dijela ulice Srđana Aleksića i novi drvored izvršit će ekipe preduzeća Park specijalizovane za rekonstrukciju ili izgradnju novih zelenih površina, a radove finansira Općina Novi Grad. Navedeni radovi realiziraju se u okviru godišnje saradnje preduzeća Park i Općine Novi Grad na obnovi i uređenju manjih zelenih površina koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem.

4949