You are here:

U Velikoj aleji na Ilidži

Ekipa preduzeća Park danas u Velikoj aleji na Ilidži sanirala je oštećeno stablo platana u drvoredu čiji krak se jutros odlomio i ostao u krošnji. Oštećeni dio stabla predstavljao je opasnost za prolaznike i na poziv JU Zaštićena prirodna područja KS ekipa Parka intervenisala je u vrlo kratkom roku. S obzirom da se radilo o vrlo visokom stablu u cijelu akciju uključena je i Profesionalna vatrogasna brigada KS s mehanizacijom. Naime iz krana vatrogasnog vozila radnici Parka specijalizovani za orezivanje i zaštitu stabala pomoću motornih pila izvršili su sječu oštećenog dijela platana i njegove dijelove sigurno uklonili uz krošnje. Orezana drvna masa je uklonjena, a izvršeno je i zaštitno orezivanje stabla na kojem je oštećen dio. Inače u Velikoj aleji stabla kestena i platana vrlo su stara i usljed vremenskih prilika dešavale su se i ranije ovakve situacije, a ekipe Parka su s obzirom da u svom sastavu imaju jedinicu specijalizovanu za zaštitu i njegu stabala vršile intervencije i zaštitu starih stabala.+2

32321 commentLikeCommentShare